het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel P3-cosa DES,
toelatingsnummer 12123 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en
gisten:
- in de cosmetische, farmaceutische, chemische- en biochemische industrie;
- in installaties bestemd voor bereiding/behandeling van proces en afvalwater.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor geschikte doseerapparatuur voor
het desinfecteren van het inwendige van procesapparaat.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is werkzaam tegen bacteriën, schimmels en gisten. De te desinfecteren
oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt
reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water.
Overtollige vloeistof verwijderen.
Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
Dosering: 0,2-0,5% (20-50 ml per 10 liter water)
Voor het steriel houden van het naspoelwater en het voorkomen van herinfectie wordt een
0,01 tot 0,025%-ige P3-cosa DES oplossing aanbevolen. Voordat het productieproces wordt
gestart of voordat de oppervlakken met produkten in aanraking komen, dient de behandelde
apparatuur goed te worden leeggepompt.
Na elke desinfectie van leidingen, tanks e.d. met dit middel dient te worden gecontroleerd
(bijvoorbeeld met peroxidestrookjes) dat het gehalte aan waterstofperoxide in het laatste
spoelwater niet hoger is dan 1 mg per kg (=1 ppm).
Indien niet kan worden nagespoeld dient de controle te worden uitgevoerd in de bereide
produkten.
Algemene opmerkingen betreffende opslag en gebruik.
KOEL BEWAREN.
Niet als concentraat gebruiken.
Zo mogelijk in de originele verpakking opslaan en vanuit de originele verpakking doseren.
Niet in luchtdicht gesloten systemen opslaan of gebruiken.
Niet verspuiten.
Vermijd contact van het geconcentreerde product met organische stoffen zoals olie, vet,
papier, hout, e.d.
Wageningen, 23 juni 2000
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(voorzitter)
-1-
Download