HorolithVit, 15377 N 26 april 2017 A. WETTELIJK

advertisement
HorolithVit, 15377 N
26 april 2017
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen) en
gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor worden bereid, behandeld of
bewaard, echter met uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen van de
gezondheidszorg.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast voor het desinfecteren van het inwendige van gesloten
systemen.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
De te desinfecteren installaties eerst grondig reinigen en daarbij gebruikt reinigingsmiddel vervolgens
afspoelen met schoon water.
Overtollig water verwijderen.
Leidingsystemen en apparatuur via CIP behandelen.
Na behandeling grondig naspoelen met schoon water.
Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
Dosering: 0,1 - 1,0% in koud water (1 - 10 ml per liter water
Algemene opmerkingen betreffende opslag en gebruik:
KOEL en DONKER bewaren
Niet als concentraat gebruiken
Zo mogelijk in de originele verpakking opslaan en vanuit de originele verpakking doseren
Niet in luchtdicht gesloten systemen opslaan of gebruiken
Vermijd contact van het geconcentreerde product met organische stoffen zoals olie, vet, papier, hout, e.d.
Download