productinformatie

advertisement
PRODUCTINFORMATIE
INO DA
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels,
mond- en klauwzeervirus, virus van de ziekte van Aujeszky en klassieke varkenspestvirus,
- in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten;
- in transportmiddelen voor dieren.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is werkzaam tegen bacteriën.
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen.
Een daarbij eventuele gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige
vloeistof verwijderen.
Minimale inwerkingstijd: 5 minuten.
Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd
nat blijven.
Onder laboratorium omstandigheden is het middel werkzaam gebleken tegen:
mond- en klauwzeervirus
virus van de ziekte van Aujeszky
klassieke varkenspestvirus
bacteriën
schimmels
gisten
concentratie
1 %
1 %
1.33%
0,5 %
0,5 %
0,5 %
inwerkingstijd
5 minuten
5 minuten
5 minuten
5 minuten
5 minuten
5 minuten
Voor de algemene desinfectie (tegen bacteriën, gisten en schimmels) in dierverblijfplaatsen en
bijbehorende ruimten is de gebruiksconcentratie 0,5%.
In transportmiddelen voor varkens is de gebruiksconcentratie 1,33%.
In transportmiddelen voor runderen/herkauwers is de gebruiksconcentarie 1,0%.
Ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking Ontsmetting
Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J 4510 d.d. 19 juli 1985) is het middel toegelaten.
N.B. - Verneveling van het middel is niet toegestaan.
- Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
>2/2
> 2/2, vervolg product informatie INO DA
INO DA
Werkzame stoffen
Gehalte
Toxicologische groep
Giftigheid
Verpakking
Vorstvrij bewaren
Toelatingsnummer 12191 N
Perazijnzuur en Waterstofperoxide
Resp. 55g/l, 220 g/l.
??
Bijtend. Niet meer?
Can á 10 kg.
Download