Fotosynthetische bacteriën Melkzuur

advertisement
Biobodem
Onze dieren leven op biobodems, een natuurlijke
bodem bestaande uit houtschors en voor gecomposteerde compost. Het heeft voordelen voor zowel
onze dieren als het milieu.
Een bodem vol leven
Een biobodem is namelijk een natuurlijke opruimer
van schadelijke bacteriën die afvalstoffen omzetten
in, voor de natuur, bruikbare stoffen. Dit gebeurt door
aerobe bacteriën (hebben zuurstof nodig) en anaerobe bacteriën (hebben geen zuurstof nodig).
De uitwerpselen van de dieren die erop leven en de
voedselresten worden in de biobodem als het ware
verteerd. Ze zijn onderdeel van de organische afbraakprocessen zoals die ook in natuurlijke bosbodem
plaatsvinden. Planten halen daar, de voor hun nuttige,
stoffen uit om te kunnen groeien, evenals schimmels
en insecten. Wormen, pissebedden en andere kleine
organismen, de opruimers van de natuur, vinden er
hun ideale woonplaats en dragen op hun manier een
steentje bij aan het grote verteringsproces.
Fotosynthetische
bacteriën
Melkzuurbacteriën
Gisten
Actieve micro-organismen voor een betere omzetting!
Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM). Het is een
mengsel van actieve bacteriën, melkzuurbacteriën en gisten.
Wanneer je microferm gebruikt, verhoogt dit het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit. Het gevolg is een betere en effectievere
omzetting. EM, de afkorting voor effectieve micro-organismen,
verhoogt de weerstand van plant, dier en mens.
Biobodem is altijd een beetje zuur waardoor schadelijke bacteriën geen kans krijgen om te overleven,
nuttige bacteriën juist wel.
Voor onze dieren is een biobodem heerlijk. De grond
is lekker zacht en voelt natuurlijk aan. Van urine- en
mestgeur is geen sprake door de goede bacteriële
werking, en er is van alles te onderzoeken. Er is leven,
en dat is voor onze dieren natuurlijk heel interessant.
Bovendien verstoppen de dierenverzorgers er voedsel! Een biobodem is gemakkelijk en milieuvriendelijk
te onderhouden. Dagelijks verwijderen we uitwerpselen, maar verder komen er geen schoonmaakmiddelen noch water aan te pas! Eens in de paar jaar wordt
er een nieuwe laag boomschors aangebracht op de
oude laag, en de biobodem komt weer tot leven!
Een warme thuis voor dier en mens
Download