Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

advertisement
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Medische Microbiologie
Wat houd Medische Microbiologie in?
Op een Medisch Microbiologisch laboratorium wordt onderzoek verricht naar micro-organismen
(bacteriën, schimmels, gisten, virussen en parasieten) die bij de mens infecties kunnen
veroorzaken.
Er worden patiëntenmonsters (bloed, urine, feces, liquor, pus, sputum, uitstrijken) onderzocht op
aanwezige bacteriën. De monsters worden daarvoor op speciale media geënt waarop bepaalde
bacteriën, schimmels of gisten kunnen groeien. De gevonden bacteriën worden gedetermineerd
en er worden gevoeligheidsbepalingen ingezet voor een aantal antibiotica.
Meest voorkomende bepalingen?
- Liquor: Vocht tussen hersenen. Normaal steriel en helder. (meningitis)
- Bloedsepsis: Bacteriën, meestal gedurende tijd in de bloedbaan en vermenigvuldigen zich
hier. Is een levensbedreigende aandoening!
- Luchtweginfecties: Bronchitis , Cystic Fibrose (CF)
- Urineweginfecties veroorzaakt door negatieve staven.
- Darminfecties veroorzaakt door salmonella, Campylobacter of Yersinia enz..
Hoe en wat in 5 maanden stage?
De eerste 2 weken wordt er een cursus gegeven over de handelingen op het laboratorium met
bijbehorende ziektebeelden. Bijvoorbeeld welke bacteriën urineweginfecties geven, en welke er
juist thuis horen.
Na deze 2 weken ga je 4 weken meelopen bij de diagnostiek op de afdeling kinderkliniek. Hier
komen veel verschillende monster voor zodat je goed ingewerkt word.
Dan ga je 6 a 7 weken zelf bezig op verschillende afdelingen van chirurgie tot longtransplantaties.
Na dit krijg je een stage opdracht hiervoor heb je dan nog 7 weken. Er is goede stage begeleiding
aanwezig. Je hoeft niet bang te zijn dat HLO stage te zwaar is, want je word overal bij geholpen.
En je hebt er even snel verstand van als anderen. Het is een erg leerzame stage, omdat je zoveel
nieuwe dingen te weten komt.
Werktijden, roostervrije dagen en stagevergoeding?
De stage verloopt gedurende 5 werkdagen per week. Eens per 2 weken dient er een roostervrije
dag te worden opgenomen. Je hebt een 8 urige werkdag, met aanvang tussen 8.00 en 8.30, die
eindigt tussen 16.30 en 17.00 uur.
Je hebt geen schoolvakanties, maar 2 snipperdagen per maand (dit is apart van die dagen die je
eens per 2 weken op moet nemen).
Je krijgt een stage vergoeding van 250 euro per maand.
Download