normale microscoop speciale microscoop

advertisement
 Bacteriën zijn ééncellig
 Bacteriën zijn ontzettend klein, ze zijn niet met het
blote oog te zien.
 Met een speciale microscoop
zijn ze wel goed te bestuderen.
 normale microscoop
speciale microscoop
 Bacteriën hebben:
- een celwand
- Geen celkern!
- Geen bladgroenkorrels!
 Bacteriën planten zich voort door deling.
 Dit kan erg snel gaan.
Onder gunstige omstandigheden kan een bacterie zich
elk halfuur delen.
 De meeste bacteriën zijn onschadelijk
 In de natuur ruimen bacteriën de resten van dode
organismen op.
 Bacterien zijn ook voor ons nuttig:
- Darmflora
- Huidflora
- Gebruik bij het maken van voedingsmiddelen
- Reiniging (bodem, water, etc.)
- Het maken van medicijnen
 Sommige soorten bacteriën kunnen ziekten
veroorzaken.
 Vaak is een besmetting goed te behandelen met
antibiotica (maar niet altijd…)
Download