Aflevering 1 - Wereld van microben

advertisement
Aflevering 1 - Wereld van microben
voor de tweede fase
Antwoorden
1. Vroeg leven
1a algen - planten
bacteriën - bacteriën
schimmels - schimmels
1b
behoort tot:
eigenschap 1
eigenschap 2
eigenschap 3
eigenschap 4
bacterie
heeft een celwand
heeft geen celkern
prokaryoot
meestal heterotroof
alg
heeft een celwand
heeft een celkern
eukaryoot
autotroof
schimmel
heeft een celwand
heeft een celkern
eukaryoot
heterotroof
1c De leefomstandigheden waarin deze extromofielen nu leven, lijken op die van de vroege aarde.
2. Extreem leven
2a Dit kan van alles zijn, als het maar een ander klimaat heeft dan de omgeving waarin de extremofielen leven,
bijvoorbeeld een koelkast, koud water, een wasbak, een tuin, etc.
2b Het grootste deel van de bacteriën overleeft in het begin de straling niet, maar een aantal bacteriën wel. Die hadden
een fenotype dat ze tegen straling beschermde. Wanneer ze konden delen bleven ze in de kerncentrale aanwezig.
Mogelijkerwijs ontstonden er door mutaties bacteriën die nog beter bestand waren tegen straling en zich beter
konden delen. Deze bacteriën werden vervolgens uitgeselecteerd.
2c. Doordat bacteriën zich delen in zeer korte tijd en in grote hoeveelheden (exponentiële groei), kunnen ze zich snel
aanpassen/evolueren.
3. Nieuw leven
3a Mogelijk antwoord:
chromosoom
bestaat uit
DNA
is opgebouwd uit (onder meer)
stikstofbasen
gen
bevat informatie voor een
coderen voor een
eiwit
3b De drie soorten zijn: mutualisme, commensalisme en parasitisme.
Waarschijnlijk was hier sprake van mutualisme, waarbij beide organismen voordeel hadden van de samenwerking
(aangezien het mogelijk geleid heeft tot meercellig leven).
1
Labyrint voor de tweede fase | Aflevering 1 | Wereld van microben
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards