Bestand downloaden - Biologie met Mevrouw Smit

advertisement
 Genotype/Fenotype
 Evolutie: een geleidelijke ontwikkeling van het leven op aarde.Soorten
ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.
 De evolutietheorie gaat uit van:
- Verandering in genotypen
- Natuurlijke selectie
- Het ontstaan van nieuwe soorten
Basisstof 2: Voorbeelden van Evolutie
Vóór de industriële revolutie
Na de industriële revolutie

Dat er mutanten voorkomen binnen een soort is belangrijk voor de
overleving van de soort.
 Als de omstandigheden veranderen zijn er altijd wel een paar
organismen, die er tegen kunnen en dus overleven en zich verder
voortplanten

 Maken twee soorten zaad:
- Licht, met pluis
- Zwaar, zonder pluis
 Verhouding afhankelijk van omgeving.
- Op het platteland: meer wind -> meer lichte zaden
- In de stad: veel beton -> dichtbij meer kans op
ontkiemen -> meer zware zaden.
 Leven in de oerwouden van de Filippijnen
 Worden aan veel gevaren blootgesteld, dus een kortere
levensverwachting (+/- 20 jaar).
- Gemiddelde lengte 1.40 – 1.50, groei stopt daarna
- Vrouwen eerder vruchtbaar
-> Daardoor ondanks kortere levensverwachting
toch nakomelingen.
 Ernstige ziekte: afwijking van de rode bloedcellen
 Vaak dodelijk
 Komt vaker voor in tropische gebieden.
-> wie sikkelcelanemie heeft, is resistent voor malaria
 Tsjernobyl: kernramp 1986
 De wijde omgeving is zwaar radioactief
 Er zijn daar schimmels ontdekt die energie kunnen
halen uit straling die voor mensen juist heel gevaarlijk
is!
 Bijv. MRSA (ziekenhuisbacterie)
 Resistent: ongevoelig voor antibiotica
 Resistentie kan ontstaan door o.a. veelvuldig gebruik van
antibiotica en kuren niet afmaken.
- ‘Zwakkere bacteriën gaan als eerste dood’
- ‘Sterke’ bacteriën blijven over
- Sterke bacteriën vermenigvuldigen zich
- Er ontstaat een populatie bacteriën die beter tegen dat
antibioticum kunnen.
 Door natuurlijke selectie kan een soort dus evolueren
 Dit kan in de loop van miljoenen jaren (bijv. giraffe)
 Dit kan dus ook sneller, zoals in de voorbeelden.
Download