Huiswerkopdracht IBL 1

advertisement
Multiresistente bacteriën
Eens groeiend probleem in ziekenhuizen zijn de zogenoemde multiresistente bacteriën. Als zo’n
bacterie bij een patiënt in een ziekenhuis is gevonden moet vaak de afdeling van een ziekenhuis dicht
en alles grondig worden schoongemaakt.
Hoe ontstaat een multiresistente bacterie eigenlijk en wat
kunnen we eraan doen om te voorkomen dat ze ontstaan?
Kunnen we wel voorkomen dat ze ontstaan?
Kom hierover meer te weten door de onderstaande
artikelen te lezen en de vragen (in een aantal zinnen) te
beantwoorden. Tijdens het minicollege bespreken we de
opdrachten en krijg je meer achtergrondinformatie over
mechanismen van antibiotica resistentie.
Veel plezier en succes!
Te lezen artikelen:
•
•
•
•
https://www.wageningenur.nl/nl/show/Plasmide-gemedieerde-chinonolonen-resistentiePMQR-komt-wijdverspreid-voor-in-landbouwhuisdieren-in-Europa.htm
http://www.bionieuws.nl/artikel.php?id=8137
http://www.knakdeworst.nl/stembewustop2maart/?p=5909
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekt
en_Bulletin/Jaargang_23_2012/Maart_2012/Inhoud_maart_2012/Antibioticaresistentie_in_
vogelvlucht
Opdrachten:
1. Leg kort en bondig uit hoe het komt dat meer antibiotica gebruik leidt tot de ontwikkeling
van antibiotica resistente bacteriën.
2. Wat zijn plasmiden en hoe dragen ze bij aan het ontwikkelen van antibiotica resistente
bacteriën
3. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling van antibiotica resistente
bacteriën tegengaan?
4. Heeft het nog wel zin om te zoeken naar nieuwe antibiotica? Waarom wel of waarom niet?
Download