Micro organismen

advertisement
Micro-organismen
 Hoofdstuk
13: Biologie voor het MLO,
Microbiologie en Bacteriën.
13.1 t/m 13.3.4
 Hoofdstuk 14: Biologie voor het MLO,
Groei micro-organismen.
14.1 t/m 14.7 (geheel)
Positieve
en negatieve invloeden,
oftewel schadelijke en nuttige
bacteriën.
Opdracht, maak een +/- lijstje
Microbiologie
Bestudeert

de m.o.
http://youtu.be/4P9_Hkb02is (bacteriën zijn overal)

Micro-organismen komen voor als enkele cellen of in groepen.
Bacteriën, algen, protozoën, gisten en schimmels (virussen).

Medische microbiologie.
Onderzoek naar pathogenen in een ziekenhuis laboratorium.

Levensmiddelen microbiologie.
Micro-organismen in levensmiddelen.

Biotechnologie. (H15)
Een industriële techniek waarbij micro-organismen worden
gebruikt om producten te verkrijgen.
Opdracht 1 t/m 3 blz. 268
Bacteriën zijn prokaryoot (wat was dat ook al weer?)
Op
gram-kleuring?
Op
vorm?
Op
afwijking?
Positief/Paars
Negatief/Rood,Roze
http://www.youtube.com/watch?fe
ature=player_embedded&v=SxfFovX
BL3w
Definitie:
Stappenplan:
Kristalviolet
 1a Spoelen. (demi-water)
 2. Lugol
 3. Ethanol (ontkleuring)
Kleuring:
 3a Spoelen. (demi-water)
 Positief/Paars
 4. Waterige Fuchsine.
 Negatief/Rood,Roze
 4a Spoelen. (demi-water)
 4b Drogen
 Reactie
van de
celwand op
kleurstoffen.
 1.
Theorie:
Gram positief; zeer dikke celwand met peptidoglycaan.
Gram negatief; dunne celwand, makkelijke doordringing van
ethanol die het kristalviolet uitspoelt.
Naamgeving:
A- bacillen
B- streptokokken
C- stafylokokken
D- Diplokokken
E- Spirillen
F- Vibrionen
Pneumokok, longontsteking
Streptokok, keelontsteking
Stafylokok, steenpuist of
voedselvergiftiging.
ARCHAEBACTERIEN

Methaan bacteriën.
(geven methaan gas af)

Thermofielebacteriën
(overleven in extreme hitte)

Halobacteriën
(leven in zoute omstandigheden)

Eubacteriën
(de echte bacteriën, die komen overal voor)
 Extreem
thermofielen
Opdracht 4 t/m 8 blz. 272
 Generatie
tijd
(verdubbelingstijd)

20 minuten
 Binaire
deling
filmpje bacteriën
vermeerdering

Binaire deling




verdubbeling cel inhoud
Verlenging van de cel
splitsing in twee
gedeeltes
Komt voor bij alle
prokaryoten, bij
organellen binnen de
eukaryoten en bij veel
protisten.
Eukaryoten doen aan Mitose en Meiose
 Sporen
vorming (sporogenese) onder
ongunstige omstandigheden.
Opdracht 9 en 10 blz. 273
 Bacteriën

zijn overal (zie start filmpje).
ALLES IS OVERAL, MAAR HET MILIEU SELECTEERT.
 Schadelijke
bacteriën.
Ziekten, voedselbederf, voedselinfectie en algenbloei.
 Nuttige
bacteriën.
Mineralisatie, symbionten, levensmiddelen en enzymen.
 Genetisch
gemanipuleerde bacteriën.
Insuline
Opdracht 11 t/m 13 blz. 276
Download