551

advertisement
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel STERIDEX,
toelatingsnummer 7505 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelwerende verf op muren en plafonds in
vochtige ruimten voor zover direct contact met eet- en drinkwaren is uitgesloten.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
STERIDEX kan worden aangebracht met de kwast en met spuitapparatuur. De droge film
verhindert de groei van schimmels en andere microörganismen.
Toepassingen
Spuitinstallatie
STERIDEX kan gemakkelijk verspoten worden met de meeste types industriële uitrustingen.
Zorg ervoor twee verschillende kleuren te gebruiken om een goede bedekking te
verzekeren. Alle kleuren kunnen onder elkaar gemengd worden.
Borstel
Strijk de eerste laag uit in één richting. De tweede laag wordt dan op dezelfde wijze
uitgestreken in loodrechte richting tegenover de eerste nadat deze goed droog is.
Gebruik een verschillende kleur zoals wit op crème. Door dit systeem wordt een uniforme
bedekking bevorderd en kan men het aantal lagen controleren. Een brede nylonborstel zal
de beste resultaten geven. De vochtige oppervlakken en het materiaal in open blikken
moeten tegen vorst beschermd worden.
Dekvermogen
Strijk STERIDEX niet uit in dunne lagen zoals verf.
Muren en plafonds
1 liter STERIDEX dekt ca. 1,8 m². Twee lagen dienen aangebracht te worden op 3,6 m² per
liter per laag. Elke liter sealer zal gemiddeld 3,5 tot 6 m² dekken en andere primers
gemiddeld 7,5 m². Poreuze, ruwe of oneven oppervlakken zullen de bedekkingsgraad
verminderen.
Droogtijden
Interne omstandigheden verschillen en deze beïnvloeden het drogen. Het is aan te raden
goed te ventileren, waar dit mogelijk is door deuren en/of vensters open te laten op
voorwaarde dat de temperatuur boven het vriespunt is.
STERIDEX
Error! Reference source not found.
-1-
Vermijd een vochtige atmosfeer waardoor het drogen langer zou duren. Gebruik warme
luchtblazers voor uiterst vlug drogen. Onder normale omstandigheden zal STERIDEX droog
zijn na enkele uren. Bij het gebruik van warme luchtblazers kan deze periode herleid worden
tot 15 minuten. Het duurt echter enige dagen voor de verffilm is uitgehard.
Belangrijk
Gedurende de applicaties en het drogen van STERIDEX en aanverwante producten, dient
men te zorgen voor een goede ventilatie, en voedsel en bederfbare producten dienen uit de
nabijheid verwijderd te worden.
Bestrijding van een reeds aanwezige schimmelaantasting
De schimmels verwijderen door afwassen met warm sodawater. Nawassen met schoon
water en het oppervlak goed laten drogen. De oppervlakken daarna desinfecteren met een
voor dit doel toegelaten middel. Hierna de oppervlakken behandelen met STERIDEX.
Wageningen, 21 mei 1999
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(voorzitter)
STERIDEX
Error! Reference source not found.
-2-
Download