Het aanbod van Broederlijk Delen en Studio Globo over

advertisement
Globalisering en godsdienst – Document 11 - 1
Document 11
Het aanbod van Broederlijk Delen en Studio Globo over
globalisering
1. Onze specifieke kijk
‘Globalisering’ speelt zich op verschillende vlakken af. Regionale en nationale grenzen
vervagen steeds meer. De economie wordt steeds grootschaliger, geld wordt steeds
mobieler. Op sociaal vlak is er sprake van liberalisering en privatisering in domeinen als
onderwijs en gezondheidszorg. Globalisering is ook politiek want het raakt aan de invloed
van de nationale regeringen en parlementen op de economie.
Globalisering raakt het leven van ons allemaal. Wij worden er elke dag mee geconfronteerd.
De mensen in het Zuiden ook. Zij voelen het pijnlijk dichtbij als ze geen afzetmarkt meer
vinden voor hun eigen producten, als diensten geprivatiseerd worden of het milieu verpest.
Broederlijk Delen brengt het verhaal van mensen in het Zuiden, laat zien hoe de
globalisering hen raakt. Maar daar blijft het niet bij. Mensen in het Zuiden maken plannen. Ze
zijn creatief en zoeken oplossingen voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.
Dàt willen we in de verf zetten.
2. Het campagne-aanbod van 2006
Wat dit betekent, ontdekken we tijdens de campagne van 2006 in Sibulan, een dorp op het
eiland Mindanao in de Filippijnen. Sibulan telt 3000 inwoners en ligt in de buurt van Davao,
de hoofdstad van Mindanao, op de helling van de Mount Apo, de hoogste berg van de
Filippijnen.
Mindanao is een paradijs voor Multinationale Ondernemingen die betrokken zijn bij
exportlandbouw. Op het eiland zie je dan ook talloze grote plantages met monoculturen van
rubber, oliepalm, ananas, bananen,… Het is een landbouw die kwistig gebruik maakt van
kunstmest en pesticiden. De betrokken Multinationale Ondernemingen voeren een agressief
beleid om grond in handen te krijgen voor de teelt van exportbananen. Ze richten zich tot de
boeren met het voorstel om hun land voor minstens 15 jaar te huren. Het voorstel klinkt
aanlokkelijk. De boeren krijgen meteen een voorschot van 3 jaar huur, en kunnen op hun
eigen land aan de slag als landarbeider in dienst van het bedrijf.
Eén van die bedrijven, Soge Company, kwam in 2003 met een gelijkaardig voorstel terecht
bij de bergboeren van Sibulan. Tot grote frustratie van Soge Company verbood de
dorpsraad om in het gebied te starten met een bananenproductie die gebaseerd is op
monocultuur en het gebruik van chemische producten. De boeren weigerden ook om
landarbeider te worden op hun eigen grond in dienst van een vreemd bedrijf. Ze besloten om
in eigen beheer bananen te produceren, maar dan op een duurzame manier, met organische
landbouwmethodes die geschikt zijn voor het berglandschap. Om hun plannen waar te
maken richtten ze de coöperatieve SOBAGROMCO op. Hun coöperatieve wordt begeleid
door Farmcoop, een partner van Broederlijk Delen. En het werkt. De boeren telen nu hun
eigen bananen op een duurzame manier. Hun inkomen verhoogt en dit wordt geïnvesteerd in
een verbetering van de wegen en de aanleg van een waterleidingssysteem. De mensen in
Sibulan leerden oplossingen te zoeken voor de uitwassen van de globalisering. Ze zijn niet
langer marginale boeren, maar kleine rurale ondernemers die uit de cirkel van armoede
breken
Het verhaal van de boeren van Sibulan kan je bekijken op een documentaire
video/DVD. Het is een goed werkinstrument om op een concrete manier aan te tonen wat de
gevolgen zijn van globalisering en hoe mensen hiervoor in hun leven oplossingen zoeken. Bij
deze documentaire hoort een lespakket.
Globalisering en godsdienst – Document 11 - 2
3. Begeleide werkwinkels van Studio Globo
Broederlijk Delen werkt nauw samen met Studio Globo. Via begeleide workshops laat Studio
Globo leerlingen van de derde graad secundair onderwijs op een interactieve manier in
contact
komen
met
thema's
als
globalisering,
duurzaamheid,
democratie,
millenniumdoelstellingen, basisbehoeften... Momenteel kunnen drie jongerenprogramma's
geboekt worden:



Congo VII, de sleutels van de macht, Een workshop over (inter)nationale politiek en
de invloed daarvan op het dagelijks leven van de gewone man en vrouw. Congo is
een voorbeeldland om onderwerpen zoals geopolitiek, internationale agenda’s en
hebzucht aan te kaarten. Macht en politiek als oorzaak van armoede in Congo en de
rest van de wereld. Nadat leerlingen de brede context begrijpen, plaatsen ze beter de
verhalen en de moed van de individuele Congolezen.
Mister Proper, workshop over ecologie
No(w)
future?!,
Programma
over
sociale
rechtvaardigheid.
In deze workshop tonen we hoe we tegen 2015 de millenniumdoelstellingen kunnen
bereiken en zo de armoede in de wereld halveren. Nog altijd leven 1,4 miljard
mensen in armoede. Waar loopt het mis en hoe kunnen we het verbeteren? Samen
met de leerlingen analyseren we de wereld. Er wordt aangetoond waarom er zaken
mislopen, wie betrokken partij is en hoe we tot verandering kunnen komen. Er wordt
vertrokken vanuit India, vervolgens worden analoge situaties in de rest van de wereld
aangehaald.
Prijs: €4 per leerling
Inlichtingen en inschrijvingen: Studio Globo Gent, tel: 09/234 04 13, fax : 09/233 80 16, Email: [email protected]
4. Globalisering en spiritualiteit
We verzamelen
En brengen onze dromen mee.
Dromen die we weven
in de vezels van ons gebeente
Hopend dat ze sterk genoeg zijn
Om ze door te geven aan onze kinderen,
Zelfs in de dagen
Dat we hongerig ontwaken
Zelfs in de dagen
Dat we onderweg twijfelen
aan onszelf
We verzamelen
En brengen onze dromen mee
De dromen die ons heilig zijn
Die we bewaren in de tempel van onze
ziel
Omdat ze betekenis geven aan woorden
als
Gerechtigheid
Gelijkwaardigheid
Vrijheid
Duurzaamheid
Gemeenschap
Familie
Liefde
Uit onze dromen wordt de moed geboren
die de aarde beweegt in onszelf
die ons uitdaagt
Om hen te trotseren
Die ons en onze kinderen
Willen bedreigen
Met hun dwangmaatregelen
En blokkades
Hun pesticiden
Hun geld
En kogels
Die de aarde scheuren
Tot ze bloedt
Rivieren, bruin als
Onze huid
Maar het land roffelt leven
Globalisering en godsdienst – Document 11 - 3
Zo luid als de tromroffel van ons hart
En roept onze dromen
Aan onze kinderen
En de kinderen van onze kinderen
De dromen die ons heilig zijn
Die we kerven in de tempel van onze ziel
We dromen
Omdat het land leven roffelt
Zo luid als de tromroffel van ons hart
En in onze dromen
Zijn we verenigd
En sterk
Zoals
Nu
De dromen die we weven
in de vezels van ons gebeente,
Wetend
dat ze sterk genoeg zijn
Om ze door te geven
Bovenstaand gedicht is van de hand van Kahlil Apuzen Ito, en draagt de titel: “de
bijeenkomst van Farmcoop”.
Dit gedicht zegt eigenlijk alles. Het verwoordt perfect de spiritualiteit en de innerlijke kracht
waarmee groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen vormgeven. Dag in dag uit
leveren ze een koppige strijd tegen armoede en systemen van onrecht.
Door materiaal aan te reiken om te bezinnen, te bidden en te vieren wil Broederlijk Delen
tijdens de vastenperiode meewerken aan een cultuur van het delen en een ethiek van het
genoeg. De vasten is een tijd om na te denken over je eigen levensstijl.
Aanbod: liturgiemap met o.a. een gespreksmodel en een jongerenviering, vastenkalender,
bezinningsboekje van Spoor ZeS.
5. Varia
Uit voorbije campagne heef Broederlijk Delen nog materiaal dat gelinkt is met globalisering,
bijvoorbeeld de campagnevideo 2004 over de situatie van boeren in de Andes en de strijd
van organisaties tegen de ALCA
Download