201005190000000029_PIV391718 - AMT

advertisement
Amsterdam Molecular Therapeutics presenteert bedrijfsresultaten
eerste kwartaal 2010
Amsterdam, 19 mei 2010 – Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een leider op het gebied
van humane gentherapie, presenteert vandaag haar niet geauditeerde cijfers in lijn met de EU transparancy
directive. Het rapport geeft een overzicht van relevante gebeurtenissen en AMT’s financiële positie in het
eerste kwartaal van 2010.
Highlights eerste kwartaal 2010
 EMA begint met de formele evaluatie van het Glybera® dossier
o Dossier gevalideerd door EMA op 20 januari 2010
o Dag 120 vragen van EMA worden verwacht in de tweede helft van mei 2010
 Innovatiekrediet ontvangen van de Nederlandse overheid voor Duchenne spierdystrofie
o Tot € 4 miljoen financiering, alleen af te lossen bij een succesvolle commercialisering
o Ondersteund 35% van de ontwikkelingskosten tot en met 2013
 Start van Fase I/II gentherapie klinische studie voor Hemofilie B
o Eerste patiënt gedoseerd
Resultaten
AMT’s kaspositie* op 31 maart 2010 bedroeg €17,7 miljoen vergeleken met € 22,6 miljoen op 31 december
2009. De kasuitgaven in het eerste kwartaal van 2010 bedroegen € 4,9 miljoen en betroffen vooral
operationele kosten. AMT had op 31 maart 85 medewerkers in dienst. De totale kosten in het eerste
kwartaal van 2010 waren € 5,1 miljoen vergeleken met € 4,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
*De kaspositie van het bedrijf bestaat kasmiddelen en kasequivalenten.
Relevante gebeurtenissen na 31 maart 2010
Op 6 mei 2010 kondigde het bedrijf aan dat Professor Sander van Deventer is benoemd tot lid van de raad
van commissarissen. Op hetzelfde moment trad Alexander Ribbink terug als lid van de raad van
commissarissen en werd Piers Morgan (CFO) benoemd tot lid van de directie.
Over Amsterdam Molecular Therapeutics
AMT, opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam, is een succesvolle biotechonderneming op het gebied
van de ontwikkeling van humane gentherapie. Door de toepassing van adeno-geassocieerde virussen
(AAV) voor het transport van de genen is de onderneming in staat om waarschijnlijk het eerste stabiele en
schaalbare AAV-productieplatform te ontwerpen en valideren. Dit veilige en effectieve gepatenteerde
platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal zeldzame ziekten veroorzaakt
door een deficiënt gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën:
lipoproteïnelipase-deficiëntie (LPLD), hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende
porfyrie en de ziekte van Parkinson. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek
en ontwikkeling.
Voor nadere informatie:
Jörn Aldag
Chief Executive Officer
Tel +31 (0) 20 566 7394
[email protected]
De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan
prevaleert de Engelstalige versie.
Download