Beschrijving module ROBO1E1

advertisement
Beschrijving module ROBO1E1.
Modulenaam:
Robotica 1
Semester/kwartaal:
H3E&E/1
Studiebelasting:
196 SBU
Moduleonderdelen:
RR, C1, C2, C3, P1, X1
Benodigde voorkennis:
IETX1 (C1), ELEK1 (C2), IRTX1 (C3)
Verantwoordelijke docent: Hermans, mw. ir. E.C.M.
Relevantie en inhoud.
Robots vormen een belangrijk element in de hedendaagse industrie, waar zij verschillende
taken kunnen uitvoeren die te onveilig of vervelend zijn voor mensen. Robots worden
gebruikt voor productie, onder water-activiteiten, ruimte-exploratie, enz. Robotica omvat
verschillende vakgebieden: sensoren, actuatoren, elektronica, controllers, digitale processors,
software, enz.
Lesvormen en toetsing.
In het eerste kwartaal wordt 7x3 uur theorie (C1+C2+C3) gegeven; deze wordt afgesloten met
één schriftelijke toets waarvan het cijfer een weegfactor van 100% heeft. De eerste 2 weken
worden motoren en de aansturing ervan behandeld (C1). De volgende 2 weken wordt een
overzicht gegeven van sensoren en de elektronische verwerking van de hierdoor gegenereerde
signalen (C2). De laatste 3 weken worden de regeltechnische aspecten behandeld (C3).
Voorts wordt in het eerste kwartaal een practicum gegeven van 4 x2 uur (P1). Op dit
practicum komen de aandrijftechnieken van motoren aan de orde. Het practicum wordt
beoordeeld met een (on)voldoende.
Verder doe je als student gedurende het hele semester een project in teamverband (X1) met
een studiebelasting van ongeveer 5 klokuren per week. Elk team krijgt een docentcoach
toegewezen die 1 uur per week overleg pleegt met zijn team. Buiten deze uren kunnen de
studenten andere docenten (experts) raadplegen. In week 2 van het eerste kwartaal moet een
projectplan worden ingeleverd en aan het eind van het eerste kwartaal een tussenverslag. Aan
het eind van het tweede kwartaal wordt het eindverslag ingeleverd en moet een presentatie (en
demonstratie) gegeven worden door elk team. Formeel worden deze projecten beoordeeld met
een (on)voldoende. Toch worden aan de individuele studenten cijfers gegeven door de
begeleidende docentcoach. Deze cijfers zijn mede gebaseerd op de onderlinge beoordeling
van de teamleden.
Het onderdeel RR heeft geen onderwijskundige betekenis.
Globale leerdoelen.
Na afloop van deze module:








ben je in staat om (kleine) motoren aan te sturen;
heb je een overzicht van allerlei soorten sensoren en hun eigenschappen;
kun je signalen van (enkele) sensoren elektronisch verwerken;
kun je een servo beschrijven in het Laplace-domein, zowel als eerste- en tweede-orde
benadering;
kun je een positieservo instellen met een PI-regelaar voor zowel het statisch als
dynamisch gedrag;
kun je een eerste- en tweede-orde systeem met de poolbaanmethode instellen, waarbij
aan het systeem eisen worden opgelegd wat betreft doorschot en settling time;
heb je ervaring opgedaan met sensoren, actuatoren, controllers en processors;
heb je inzicht in regeltechnische aspecten van robotsystemen.
Download