Schneider Magazine 53

advertisement
Schneidermagazine - n° 53 - December 2014
Detectie
Nieuwe OsiSense-detector
XUK
Detecteren
aan de snelheid
van het licht
Telemecanique Sensors
heeft haar gamma OsiSense­
detectoren met een aantal
opmerkelijke nieuwigheden
uitgebreid. De nieuwe sensoren
beschikken namelijk over Time
Of Flight-technologie.
Daarmee wordt de afstand
tussen de sensor en het
gedetecteerde voorwerp
gemeten via de snelheid van
een laserstraal (klasse 1).
De sensoren van de familie
XUK8T zijn geschikt
voor verpakkings- en
verwerkingstoepassingen.
De XUK9T-sensoren dienen
voor mobiele motors, zoals
rolbruggen.
Afstanden meten aan de snelheid van het licht
XUK8T-detectors heel gevoelig
XUKT9 voorkomt botsingen en voorziet
tandemconstructies
De detectieafstand van deze sensoren gaat
van 5 m voor heldere voorwerpen tot 3 m voor
donkere voorwerpen. Ongeacht de positie en de
helling van het voorwerp is de detectie, net zoals
de onderdrukking van de achtergrond,
zeer precies en betrouwbaar.
Dankzij een resolutie van minder dan 5 mm
meet de apparatuur bovendien heel nauwkeurig.
Zelfs op grote afstand worden kleine voorwerpen
gedetecteerd. Een precieze rode lichtspot
vergemakkelijkt het afstellen van de detector
tijdens de installatie en het onderhoud.
SCHN6313_SM53_NL_BAT.indd 27
Dankzij de 12 bits-omvormer kiest u bij de detector met een analoge
uitgang, net zoals bij een detector met een digitale uitgang, voor een
stand met spanning of met verwisselbare stroom.
De LED-technologie en de leerfunctietoets vergemakkelijken het instellen
van de detectiezone: het volstaat om het te detecteren voorwerp op
minimale en maximale posities te plaatsen om de 4-20 mA of 0-10 V
schaalbare analoge uitgang in te stellen. Hoe kleiner de afstand tussen
de minimale en de maximale positie, hoe beter de resolutie.
De sensoren zijn heel geschikt voor het detecteren van eenvoudige
voorwerpen, zoals houten palletten, profielen, ijzeren bobijnen...
Onderdrukking van de achtergrond
Omdat de te detecteren voorwerpen voortbewegen in een omgeving met
storende reflecties is een onderdrukking van de achtergrond noodzakelijk.
Zo kan bijvoorbeeld een bewegende operator met een reflecterende vest
de detectie beïnvloeden. De sensoren die achtergronden onderdrukken
beschikken over één of twee digitale uitgangen. Die uitgangen zijn
afgestemd en geactiveerd volgens het te detecteren voorwerp en gelijk
aan die van sensoren met analoge uitgang.
Dankzij de beschermingsgraad IP 67 en IP 69K dragen de sensoren het
ECOLAB-certificaat. Die certificatie heeft betrekking op de lektest en de
werking voor en na gebruik van de ECOLAB-onderhoudsproducten.
Het certificaat bewijst de hoge resistentie van de sensoren voor
detergenten.
Normaal gezien zijn er twee detectiecellen
nodig om de verplaatsingen van een rolbrug te
beveiligen. Dankzij zijn twee digitale uitgangen
volstaat één XUK9T-cel om botsingen tussen
rolbruggen te voorkomen. De cellen hebben
een formaat 50 x 50 mm en detecteren in
reflectiemodus tot een afstand van 70 meter.
Zijn de ladingen zwaar en moeilijk te hanteren,
dan moet u ze verplaatsen met twee rolbruggen
die aan dezelfde snelheid bewegen.
Met XUKT9-sensoren kan dat. Dankzij de digitale
ingangen op de cel, kunnen de leerfunctie en de
keuzemogelijkheden (anti-collision of tandem)
door de operator vanop afstand ingesteld
worden.
In het kort
“Time Of Flight”,
afstandsdetectie
27
26/11/14 14:35
Download