Perstekst (Nederlands)

advertisement
JUMO digiLine opent de deur naar sensor
technologie 4.0
Intelligent, bus-aansluitsysteem voor digitale sensoren
in de vloeistofanalyse met geïntegreerd sensor
management
Met digiLine, presenteert JUMO een nieuw busaansluitsysteem voor digitale sensoren. Het systeem maakt
een intelligent netwerk van sensoren mogelijk. Alle
belangrijke meetparameters voor de vloeistofanalyse
kunnen met één enkel systeem gemeten worden. Speciaal
voor deze marktintroductie zijn een nieuwe pH sensor en
redox sensor ontwikkeld. Aanvullend kunnen bewezen
JUMO producten geïntegreerd worden voor
troebelheidsmeting en zuurstofgehalte meting.
JUMO digiLine pH en redox sensoren zijn ontwikkeld als unit
bestaande uit de sensor met duurzame elektronica. Indien het pH
of redox bestanddeel verbruikt is kan de onderlinge verbinding
verbroken worden en kan de elektronica met een nieuwe sensor
verder gebruikt worden.
Het JUMO digiLine sensoren netwerk is een uitbreiding van het
aantal aansluitbare sensoren op het meer kanalen
meetinstrument JUMO AQUIS touch. Daarnaast kunnen JUMO
digiLine sensoren, zonder aanvullende meetomvormer, direct
geïntegreerd worden in het JUMO mTRON T
automatiseringssysteem. Momenteel wordt geen vergelijkbare
oplossing door andere fabrikanten geboden.
Met JUMO digiLine, kunnen verschillende sensoren worden
aangesloten op een netwerk met ster of boomstructuur. Slechts
één enkele digitale signaalkabel is verbonden met de evaluatie
unit of regelaar. Dit zorgt voor meer efficiëntie en snellere
bekabeling van installaties, waar verschillende parameters
tegelijkertijd gemeten dienen te worden op verschillende locaties.
JUMO digiLine biedt flexibele oplossingen voor nagenoeg iedere
toepassing. Dit opent de deur naar volledig nieuwe
mogelijkheden voor industriële toepassingen in de proces,
voedingsmiddelen, farmaceutische en water industrie.
Persbericht
PI 1990
Blz. 1 van 2
Redactioneel:
Saskia van der Laan
Marketing assistente
Telefoon: +31 294 491 495
Telefax: +31 294 419 577
E-Mail: [email protected]
Verkoop:
Telefoon: +31 294 491 492
Telefax: +31 294 419 577
E-Mail: [email protected]
JUMO Meet- en
Regeltechniek B.V.
Rijnkade 18
1382 GT WEESP, NEDERLAND
Telefoon: +31 294 491 491
Telefax: +31 294 419 577
E-Mail: [email protected]
Internet: www.jumo.nl
Naast het digiLine protocol, zijn de meeste digiLine sensoren
verkrijgbaar met een analoge uitgang van 4 tot 20 mA. Dit maakt
integratie van de smart sensoren ook in oudere systemen
mogelijk.
Volledig nieuw is de DSM software (Digital Sensor Management).
De noodzakelijke parametrering en kalibratie van de pH of redox
sensor kan eenvoudig gedaan worden in het laboratorium met
behulp van een PC of laptop, een USB-interface en de JUMO
digiLine software. Kalibratie gegevens en evaluatie van de
sensorstatus worden direct in de sensor opgeslagen wat zorgt
voor volledige documentatie over de gehele levenscyclus.
Afb: JUMO digiLine is een intelligent, bus-aansluitsysteem voor
digitale sensoren in de vloeistofanalyse met geïntegreerd sensor
management.
De JUMO ondernemersgroep, met hoofdvestiging in Fulda, Duitsland, heeft wereldwijd
meer dan 2.200 medewerkers en is een leidende fabrikant op het gebied van industriële
sensor- en automatiseringstechniek. Het innovatieve productspectrum bevat de complete
meetkring van sensor tot automatiseringsoplossing voor de meetgrootheden temperatuur,
druk, vloeistofanalyse, doorstroming, niveaumeting en vochtmeting. Tot de
ondernemersgroep behoren 5 vestigingen in Duitsland, 24 dochterondernemingen buiten
Duitsland evenals meer 40 vertegenwoordigingen wereldwijd. De omzet lag in 2014 op 221
miljoen euro.
Persbericht
PI 1990
Blz. 2 van 2
Download