Duurzaam golfbaanbeheer en speelkwaliteit

advertisement
Duurzaam golfbaanbeheer en speelkwaliteit
Introductie
Duurzaam golf
Duurzaam golfbaan beheer
Plantengroei
=PAR+Temperature
CO2
O2
H2O
5
Grasgroei
Basis
H2O
voeding
Temperatuur
CO2
PPFD
Te controleren
Temperatuur
Golfrondjes
PPFD
H2O
voeding
Gebalanceerde groei
6
Ecosysteem
7
De zon als energiebron
SPECTRUM
8
De grasplant en zonlicht en -warmte
Zonlicht
9
Licht als energiebron
Licht en fotosynthese
10
De grasplanten en fotosynthese
Licht en CO2 opname
11
De reactie van de grasplant op lichtenergie
Licht en fotosynthese
12
Wet van Justus von Liebig
Plantengroei factoren
13
Het ecosysteem gras en bodem
Planten nemen nutriënten die beschikbaar zijn op.
CO2 wordt gefixeerd door het fotosynthese proces. Planten maken
suikers (energiedragers) aan, die weer verder gebruikt worden door de
plant om blad, wortels of spruiten te vormen.
Grasmaaisel wordt op de greens verwijderd, dus we onttrekken altijd
nutriënten uit de bodem. Afhankelijk van de organische stof in de bodem
is er een naleverend effect.
Dit naleverend effect is alleen positief bij een goede activiteit van
bodemorganismen
14
Meten is weten, gissen is missen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Weersvooruitzichten
Bodemgesteldheid
PPFD
Bodemvocht
Temperatuur (GGD)
Speelkwaliteit
Grasbestand
Grasdichtheid
Waarnemingen
15
Monitoring
1. Weersvooruitzichten
Weersvooruitzichten
16
Monitoring
Bodemgesteldheid
17
Monitoring
Bodemgesteldheid
18
Monitoring
PPFD
19
Monitoring
Temperatuur
20
Monitoring
1. Benchmarking is alleen mogelijk door een archivering in een goed
opgezette database.
2. Waarnemen is een handeling, maar het vastleggen op de juiste manier is
belangrijk om de data te verwerken.
Speelkwaliteit
21
Monitoring
Green kwaliteit
120
100
80
60
40
20
0
1. Duurzaam gebruikmaken van de zonne-energie
2. Inzicht in de basis elementen (groeifactoren) voor plantengroei is essentieel.
3. In de zeer nabije toekomst ( nu al!) is registratie ( greendeal) een must.
4. Modelering ( groeimodel) wordt in de tuinbouw al veel gebruikt en zal ook voor
de golfbanen onmisbaar worden.
Speelkwaliteit
22
Monitoring
Speelkwaliteit
23
Monitoring
Speelkwaliteit
24
OptRx Sensoren
De sensor wordt in de precisie
landbouw gebruikt:
1. Kwaliteitsbepaling
2. Bemesting
3. Oogstvoorspelling
Sensor voor groei
25
OptRx Sensoren
1. AgLeader en SGL werken samen
om deze sensor in te zetten voor
golf en sportvelden.
2. Praktijkproef bij AZ 2014-2015
Sensor
26
OptRx Sensoren
16 september 2014
27
OptRx Sensoren
Sep-dec 2014
28
De spil in het grote geheel
Passie voor gras
29
Download