Small data big output 5

advertisement
Small data, big output.
output
Tegenhanger van “big data”
Effectief en efficiënt werken met sensoren
Polytechniek B.V. is dealer van 30MHz en werkt samen op het gebied van dataverzameling en dataverwerking. De technologie van 30MHz is geschikt voor ieder systeem en/of proces waar sensoren aan
te pas komen. Ook als de sensor niet door het bedrijf zelf is ontwikkeld kan er gewerkt worden met elke
willekeurige sensor. 30MHz onderscheidt zich ten opzichte van haar concurrenten doordat zij een
systeem levert die gegevens kan verwerken van 4000
000 (verschillende soorten) sensoren op één netwerk.
Concurrenten halen in de meeste gevallen de 50 niet.
Het doel van de sensoren is om gegevens te verzamelen, zodat bedrijven de processen binnen het
bedrijf goed in kaart kunnen brengen. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden en kan de capaciteit
van de machines optimaal benut worden. Daarnaast kan het klimaat met de sensoren op allerlei
variabelen worden gemonitord,
onitord, denk hierbij aan temperatuur, vocht, CO2, bodemvocht etc. Onder
andere het draadloos monitoren in koelcellen is een mogelijkheid.
Het systeem werkt via één apart netwerk, niet via het standaard netwerk voor internet. De sensoren
hebben tot wel 2.000
00 meter bereik indien er géén obstakels aanwezig zijn. Wanneer obstakels aanwezig
zijn wordt het signaal verminderd. Dit probleem kan opgelost worden door router(s) te plaatsen. De
sensoren worden meestal op een vaste voeding aangesloten door middel van een
e wandcontactdoos.
Het is echter ook mogelijk om draadloze sensoren op batterijen te gebruiken, de gemiddelde levensduur
van de batterijen is ongeveer 3 jaar. De gegevens worden standaard 1 x per minuut draadloos verstuurd
en zijn af te lezen op smartphones,
smartphones, tablets, computers, etc. De gebruiker dient hiervoor een account
aan te maken. Er is geen limiet aan accounts, waardoor er meerdere mensen gegevens kunnen bekijken.
De gegevens kunnen worden afgelezen in cijfers en grafieken, zowel actuele status als ook
o
de
historische data.
Koggeweg 63, 1607 MT Hem
Tel: +31 (0)228 545454
[email protected]
www.polytechniek.nl
In het programma kunnen ook variabelen (bijvoorbeeld machines) met elkaar worden vergeleken,
bijvoorbeeld: “Hoeveel producten verwerkt machine A ten opzichte van machine B”. Daarnaast kan per
machine een minimum vereist aantal worden ingesteld. Wanneer dit niet wordt behaald kan dit gemeld
worden door een sms-bericht
bericht of e-mail
e mail te versturen naar de aangegeven persoon. Bijvoorbeeld je stelt
een minimum vereiste in van 10.000 producten per uur per machine en er worden 9.800
9.
producten
verwerkt. Dan krijgt de ingestelde persoon een melding dat de minimum vereiste niet is behaald.
Hierdoor is men snel op de hoogte van afwijkingen binnen het proces.
Voor gebruik van dit product is het volgende nodig:
• Moederstation
station 30MHz (verbindt internet met fijnmazig netwerk van
van sensoren).
sensoren)
• Router(s), wanneer signaal onvoldoende is.
• Benodigde sensoren.
• Montage
Algemene kosten voor gebruik:
• Verbruikskosten €4,- per maand per sensor. Sensor kan op stop gezet worden waardoor hij
niets meer meet en hij ook niets kost. Dit wil zeggen: “dat de kosten kunnen worden beperkt
wanneer je de sensor op pauze zet als deze buiten gebruik is. Hierbij kan gedacht worden aan
weekenden, vakantieperiodes en ‘s nachts”.
nachts”
• 30MHz moederstation € 25 per maand (maakt niet uit of er 1 sensor op aangesloten
aanges
is of 4000).
Voorbeelden van toepassing
oepassingen
Kantoorgebouw :
Optimalisatie door flexibel gebruik van beschikbare werkplekken
vergaderruimte , waardoor investering in extra bouwlaag wordt voorkomen.
vergaderruimten,
Bloemenkwekerijen: Tellen van bloemen en/of bossen die door de boslijn worden verwerkt.
Industrie:
Tellen van bakken die in een bakkenwasser worden gereinigd.
gereinigd
Haven:
Weergave van beschikbare kades voor het aanmeren van schepen.
schepen
Laboratorium:
Registratie van klimaat-condities
klimaat
(temperatuur, luchtvochtigheid, gassen)
Opslag:
Temperatuursensoren in verpakte (levende) producten.
Logistiek:
Sensor t.b
.b.v. optimalisatie transportband.
Stad:
Fijnstofsensoren op 5000 plaatsen om luchtvervuiling te meten.
meten
en
Offerte aanvraag
Indien u geïnteresseerd bent in deze techniek kunt u een offerte opvragen bij Polytechniek. U kunt
hiervoor contact opnemen met onze afdeling verkoop.
Koggeweg 63, 1607 MT Hem
Tel: +31 (0)228 545454
[email protected]
www.polytechniek.nl
Download