PERSONEEL

advertisement
FORM.NR.2: PERSONEEL IN DIENST
TIJDENS DRIE SEMESTERS VAN DE
JONGSTE VIJF JAREN
E64320 6-03 V1 p.1/1
AANTAL KADERPERSONEEL
Semester 1 : -..kwartaal.20.. = ..... Semester 2 : -.. kwartaal.20.... = .....
-.. kwartaal.20.. = .....
Naam en voornaam
Semester 3 : - kwartaal.20.... = .....
-.. kwartaal.20.... = .....
Functie in het bedrijf
-
kwartaal.20.... = .....
Studie- en/of beroeps-
Ondernemingsnr. 0314.595.348
diploma’s/ervaring
Worden als kaderpersoneel beschouwd :
 de aannemer zelf voor de éénmanszaken, de afgevaardigde-bestuurder of de zaakvoerder voor de
vennootschappen;
 de houders van een universitair diploma of van een diploma van het niet universitair hoger onderwijs;
 de houders van een diploma van het technisch onderwijs - technische afdeling - met volledig leerplan
(STO of A2) of van het onderwijs voor sociale promotie (STL of B1);
 de houders van een getuigschrift van ondernemersopleiding;
 de personen die gedurende ten minste tien jaar als meesterknecht werkzaam zijn geweest.
AANTAL ARBEIDERS
Semester 1 : -..kwartaal.20.. = ..... Semester 2 : -.. kwartaal.20.... = .....
-.. kwartaal.20.. = .....
Semester 3 : - kwartaal.20.... = .....
-.. kwartaal.20.... = .....
- kwartaal.20.... = .....
OPGELET: Dit aantal dient gestaafd te worden door kopies van de RSZ-kwartaalaangiften
ONDER SEMESTER WORDT VERSTAAN : TWEE OPEENVOLGENDE RSZ-KWARTAALAANGIFTEN
(DE GEKOZEN SEMESTERS HOEVEN DERHALVE NIET SAMEN TE VALLEN MET DE
KALENDERSEMESTER)
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid – Dienst Erkenning van Aannemers in de Bouw
Elke werkdag van 9 tot 16 uur. In geval van onmogelijkheid tijdens deze uren, dinsdag en vrijdag, na afspraak, tot 20 uur.
Koning Albert II-laan, 16
1000 BRUSSEL
T
F
+32 (0) 2 277 54 45
[email protected]
Download