AMT - Original Dutch for AFM

advertisement
Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk,
direct of indirect in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of
Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze aankondiging is geen prospectus en is
geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten, Canada, ZuidAfrika, Australië, Japan of enig andere jurisdictie.
Amsterdam Molecular Therapeutics Geeft voor € 14.3 Miljoen Nieuwe Aandelen uit na
Succesvolle Aandelenemissie
Amsterdam October 6, 2010 – Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V. (Euronext:
AMT) maakt vandaag bekend dat het € 14.3 miljoen heeft opgehaald in een aandelenemissie middels
een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers en andere gekwalificeerde beleggers die zich
inschreven voor tenminste € 50.000 per investeerder in verschillende jurisdicties en bij de leden van
de raad van bestuur (de “Onderhandse Plaatsing” of "Private Placement). Op grond van de
onderhandse plaatsing zal AMT 8,435,294 nieuwe gewone aandelen uitgeven met een nominale
waarde van € 0.04 elk voor een uitgifte prijs van € 1.70.
De netto opbrengsten van de onderhandse plaatsing zullen de financiële flexibiliteit van AMT verhogen en
aangewend worden voor het registratie- en commerciële traject van Glybera®, de ontwikkeling van het
hemofilieprogramma en andere producten in de pijplijn.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal vermoedelijk 11 oktober 2010 plaatsvinden, op welke dag
ook verwacht wordt dat de nieuwe aandelen zullen worden toegelaten tot de notering en de handel op
NYSE Euronext in Amsterdam.
Meteen na de afronding van de Onderhandse Plaatsing bedraagt het geplaatst kapitaal van AMT
23,504,022 gewone aandelen.
Pricing Statement
Het prospectus dat is opgesteld in verband met de toelating tot de notering en de handel van de aandelen is
algemeen beschikbaar gesteld op 5 oktober 2010. Vandaag heeft AMT een pricing statement gedeponeerd
bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten) dat onder andere het aantal nieuwe aandelen dat uitgegeven
wordt en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bevat. Het prospectus en de pricing statement zijn
beschikbaar via de AMT website.
Kempen & Co en Petercam Nederland N.V. traden op als joint global coordinators en bookrunners voor de
Onderhandse Plaatsing.
Over Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.
AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van gentherapie met gebruik van adenogeassocieerde virussen (AAV) voor het transport van therapeutische genen. Haar expertise heeft de
onderneming in staat gesteld om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV productieplatform te
ontwerpen en valideren. Dit geoctrooieerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van
een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door één verkeerd functionerend gen. De pijplijn van AMT
omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën: lipoproteinelipase- deficiëntie (LPLD),
Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk,
direct of indirect in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of
Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze aankondiging is geen prospectus en is
geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten, Canada, ZuidAfrika, Australië, Japan of enig andere jurisdictie.
hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson.
Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling. AMT is opgericht in
1998 en gevestigd in Amsterdam.
Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of
naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze
aankondiging is geen prospectus en is geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde
Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Japan of enig andere jurisdictie.
De effecten genoemd in dit bericht zijn niet geregistreerd, en zullen niet geregistreerd worden, onder
de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden
aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act of
zonder een beschikbare vrijstelling van registratie, of in een transactie die niet onderworpen is aan
de registratievereisten onder de US Securities Act.
In verband met de toelating tot de notering en handel op NYSE Euronext in Amsterdam van de
aandelen in het kapitaal van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V is een
prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld (het "Prospectus"). Het Prospectus is kosteloos
beschikbaar op de website van AMT en is ook beschikbaar via NYSE Euronext (alleen Nederlands
ingezeten) en door het indienen van een schriftelijk verzoek bij AMT (Postbus 22506, 1100 DA
Amsterdam, Nederland).
Voor meer informatie
Ellen Roest
AMT Communications
Tel +31 6 2900 6179
[email protected]
Media: Mike Sinclair
Halsin Partners
Tel +44 20 7318 2955
[email protected]
Jörn Aldag
CEO
Tel +31 20 566 7394
[email protected]
De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de
tekst voordoen dan prevaleert de Engelstalige versie.
Download