Grenzen stellen in de opvoeding van adoptiekinderen

advertisement
schisis, adoptie en
indentiteitsvorming
BOSK
landelijke schisis dag
14 maart 2015
Marion van Olst, hoofd adoptienazorg
1
Hoe ontwikkelt een kind zich?
Aanleg
Invloed van de omgeving
2
Ontwikkelingsgebieden




3
De cognitieve ontwikkeling.
Dit is de ontwikkeling van het denken,
creativiteit en waarneming.
De fysieke en motorische ontwikkeling.
Dit is de lichamelijke groei en de motoriek.
De psycho-sociale ontwikkeling. Dit is de
ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving.
De morele ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van
het onderscheid tussen goed en kwaad.
Gehechtheid als basis voor de
algehele ontwikkeling en rijping
van hersenen
Een duurzame, emotionele en wederkerige
band tussen een kind en één of meer
specifieke volwassenen.
Een noodzakelijke basis voor een verdere
gezonde ontwikkeling.
4
Wanneer en hoe zie je gehechtheid
in het dagelijks leven?
In situaties die het gehechtheidssysteem
activeren (bijv. bij spanning)
Evenwicht tussen nabijheid zoeken en op
onderzoek uitgaan.
5
Meer zorg: meer contactplaatsen
tussen hersencellen
Doorsnede hersencel van 2 jonge ratjes (Champagne e.a. 2008)
6
Ontwikkeling van het brein
bij ernstige verwaarlozing
CT scans. Links van een gezond 3-jarig kind en rechts van 3-jarig kind
dat lijdt onder ernstige affectieve onthouding en verwaarlozing (Perry
& Pollard, 1997; Perry, 2002).
7
Identiteit
Wie ben ik ?
Op wie lijk ik?
Waarom ben ik afgestaan?
Waar hoor ik bij ?
8
Fragmenten uit beeldmateriaal.
Een geadopteerde puber met schisis (17)
vertelt over de beleving van haar adoptie,
identiteitsvorming en de invloed van schisis.
9
Extra ontwikkelingstaken voor een
adoptiekind (met schisis)
Betekenis en gevolgen van afgestaan en
geadopteerd zijn
Besef van identiteit
Fysieke verschillen
Verschillen van gezinsleden
Omgaan met het verlies
Roots vragen
10
Download