artikel - VVE Alphen aan den Rijn: Welkom

advertisement
Baby slaat spraakklanken moedertaal op in
geheugen
18-01-2017
Baby’s beginnen al veel eerder met het leren én opslaan van spraakklanken dan tot nu toe bekend was.
Zo hebben geadopteerde kinderen decennia na hun adoptie nog een voorsprong bij het herleren van
hun moedertaal, zelfs als ze bij de adoptie maar een paar maanden oud waren.
Dat blijkt uit onderzoek, onder meer van taalwetenschappers van de Radboud Universiteit,
gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science. De studie betreft het grootste onderzoek
ooit naar ‘herinneringen’ aan de moedertaal bij adoptiekinderen. Mirjam Broersma van het Centre for
Language Studies onderzocht 29 inmiddels volwassen deelnemers, op jonge leeftijd uit Korea
geadopteerd, en net zoveel controle-proefpersonen. Zij deed dit samen met collega’s Anne Cutler
(Western Sydney University) en Jiyoun Choi (Hanyang University).
Taalherinneringen in het onbewuste geheugen
Adoptiekinderen zijn voor taalwetenschappers interessant omdat de ontwikkeling van hun moedertaal
plotseling wordt afgebroken. Broersma en collega’s zochten naar eventuele overgebleven informatie in
het onbewuste geheugen van de deelnemers. Gedurende twee weken oefenden zij met het herkennen
van Koreaanse klanken die voor buitenstaanders heel erg op elkaar lijken, maar toch echt verschillend
zijn. Vervolgens werd hun uitspraak van die klanken beoordeeld door Koreanen. De uitspraak van de
adoptiekinderen verbeterde tijdens de trainingsperiode veel sneller dan die van de andere deelnemers
en bereikte uiteindelijk een hoger niveau.
“Het meest fascinerende resultaat vind ik dat het moment van adoptie niet uitmaakt voor de
taalvoorsprong die we vinden”, aldus Broersma. “De helft van onze deelnemers was jonger dan zes
maanden op het moment van adoptie, de anderen ouder dan zeventien maanden. Beide groepen doen
het decennia later even goed qua uitspraak, ze zijn allemaal stukken beter dan de controles.”
Universeel
Broersma verwacht dat haar resultaten voor alle talen gelden. “Omdat we laten zien dat
spreekvaardigheid op het moment van adoptie en het herkennen van specifieke woorden geen rol
spelen in dit proces, zijn onze resultaten waarschijnlijk universeel.”
Binnen de taalwetenschap geven de resultaten volgens Brandsma richting in een belangrijke discussie.
Mensen leren hun moedertaal al vanuit de baarmoeder en dus ook in de eerste levensmaanden, maar
tot nu toe was onduidelijk wat er daarvan overbleef zonder verdere inbreng van die taal, bijvoorbeeld
in het geval van adoptie. De studie laat zien dat jonge kinderen de kennis over hun moedertaal op een
abstracte manier opslaan. Die informatie biedt later in het leven nog voordelen bij het leren van de taal.
Blijvende cognitieve en taalkundige vaardigheden worden dus al tijdens de eerste levensmaanden
vastgelegd.
Early development of abstract language knowledge: Evidence from perception-production transfer of
birth-language memory
Download