inlichtingenfiche

advertisement
CV
NAAM :NITCHEVA Elena
ADRES : Jacob Van Maerlantstraat 63, 8000 Brugge
LAND : België
GEBOORTEDATUM : 02.08.1973
TELEFOONNUMMER : 0475 89 89 87
FAXNUMMER : 050 33 46 11
E-Mail adres : [email protected]
OPLEIDING / DIPLOMA : Vanaf september 2000 tot december 2001: SNT-Brugge,
Nederlands voor anderstaligen. Zes niveaus intensieve cursus. Beëindigd met succes.
Vanaf 1993 tot 1997: Universiteit van Nationale - en Wereld Economie, Sofia. Marketing en
Management van het Internationale Toerisme. Getuigschrift van alle gevolgde vakken en
afgelegde examens.
Vanaf 1980 tot 1991: Russischtalige school “Vladimir Mayakovskii”, Sofia. Humaniora. Alle
vakken werden gegeven in de Russische taal, maar het accent lag op de Russische grammatica
en literatuur.
TALEN (Moedertaal en doeltalen) : Moedertaal: Bulgaars
Doeltalen: Russisch, Nederlands, Macedonisch
Toereikend: Engels
VERTAALERVARING
Gedurende mijn studies was één van mijn studiemethodes de vertaling van Engelse en
Russische teksten naar mijn moedertaal. Het ging heel vlot en ik heb toen de beslissing
genomen om als freelancer te beginnen werken. Vanaf 1999 tot 2000 heb ik als freelancer
gewerkt voor het Ministerie van Standaardisatie en Methrologie, Sofia en voor verschillende
officiële instellingen in Bulgarije die actief met de EU samenwerken. Sinds januari 2002 werk
ik actief voor de Belgische Justitie. Ik ben geaccepteerd als vertaler/tolk bij de Rechtbanken
van Eerste Aanleg in Brugge, Kortrijk, Ieper, Gent, Oudenaarde, bij het Parket en de Politie
van de bovenvermelde steden.
Ik ben bezig geweest met vertaalwerk van standaarden, wetteksten, economische en
wetenschappelijke teksten en beëdigde vertalingen van documenten.
1/3
SPECIALISATIES
In januari en februari 1998 heb ik twee maanden in Moskou, Rusland gespecialiseerde cursus
in Business Russisch gevolgd in de Openbare Universiteit Moskou.
Op 3 oktober zal ik mijn examen afleggen voor de Belgische Unie van Vertalers en Tolken en
nadat ik een gespecialiseerde cursus in “Juridische terminologie” zal volgen.
REFERENTIES: Ik verwacht einde deze maand de referenties van mijn Bulgaarse
werkgevers, en op aanvraag kan ik altijd een referentie van het Brugse Parket voorleggen.
COMPUTERKENNIS EN –APPARATUUR : Perfecte kennis van Word, Excel, Windows en
Internet.
VERTALERS
STANDAARDTARIEF PER REGEL VAN 60 AANSLAGEN : 3 euro.
De supplementen: gespecialiseerde technische of wetenschappelijk teksten (+25%), beëdigde
vertalingen (+35%), publicitaire aanpassingen/copywriting (+35%), spoed, nacht en
weekendwerk (+25% tot 100%), speciale pagina opmaak (+25%), handgeschreven brontekst
(+25%).
Gratis koerierdienst (op aanvraag) voor vertalingen van meer dan 10 pagina’s.
Kortingen worden toegekend voor omvangrijke opdrachten met normale leveringstermijn,
voor intensieve samenwerking of bij contante betaling.
GEMIDDELDE BESCHIKBAARHEID (aantal uren / dag) 10 uren per dag
PROFESSIONELE STATUS (Elders in loondienst, hoofdberoep, zelfstandig gevestigd … )
Zelfstandig.(vennootschap Carlier & Co VOF)
BIJZONDERHEDEN : door mijn aanleg om talen te leren, kan ik me zeer snel specialiseren,
indien nodig.
BEREID EEN PROEFVERTALING TE MAKEN :
JA
2/3
Download