Geschiedenis van Moskovie

advertisement
Moskovie en de ontwikkeling van de handel
Moskovië is de voorloper van het huidige Rusland. Voluit heette het ‘Grootvorstendom
Moskou’ en had als hoofdstad Moskou. Het grootvorstendom ontstond in 1340 vanuit het
Kievse Rijk en bleef bestaan tot 1547. Moskovië besloeg een veel kleiner landoppervlak dan
het huidige Rusland. Het besloeg het huidige Finland en liep naar beneden door tot vlak bij de
Zwarte Zee, in het Oosten liep het door tot de huidige noord-oost grens van Kazachstan en in
het Noorden liep het door tot het huidige Norilsk.
Moskovië was geen vorstendom opzich, maar maakte deel uit van het grotere Russische Rijk.
Binnen dit Russische Rijk was het wel het belangrijkste vorstendom.
Wanneer men de Russische geschiedenis in chronologische volgorde bekijkt, ziet men het
Russische Rijk pas naar voren komen vanaf 1700. Het Russische Rijk waarbinnen Moskovië
zich bevond, was een Rijk dat uiteenwas gevallen was. De voorganger, het Kievse Rijk viel
uiteen in 3 volkeren. De Oekraïners, de Wit-Russen en de Russen.
Het Russische Rijk waarover wordt gesproken vanaf 1700 is hetzelfde Rijk. Men wil hier
echter het verschil aangeven tussen het Russische Rijk dat werd gedomineerd door het
Moskovische Grootvorstendom en het Russische Rijk dat werd gevormd door Peter de Grote
rond 1700.
Vanaf 1533 regeerde Ivan IV als grootprins van Moskou. Onder hem werd de eerste zeeweg
geopend en de eerste zeehaven gesticht. Tevens werden er handelsbetrekkingen met Engeland
aangeknoopt.
Tijdens het bewind van Ivan IV werd het Grootvorstendom Moskou echter omgevormd tot het
Tsaardom Moskovië, omdat in 1547 Ivan IV zich liet kronen als tsaar.
Deze was afgeleid van Ceasar, de Romeinse Keizer. Hij was van mening dat de Romeinse
keizerstitel van Byzantium op hem was overgegaan, omdat hij was getrouwd met een
Byzantijnse prinses.
Ivan IV heeft veel betekent voor de ontwikkeling van het Tsaardom. Door het aanleggen van
een zeeweg en een zeehaven kwamen voor het eerst buitenlanders het land in om handel te
drijven. Voor deze tijd kwamen buitenlandse handelaren niet verder dan de grens.
Nederlandse en Engelse handelaren waren een van de eerste aanwezige handelaren en door de
boeken die zij schreven over het Tsaardom Moskovië ging een wereld open voor het westen
over het land waar nog erg weinig over bekend was.
De Engelsen richtten in 1553 de Moskovische Handelscompagnie op en hiermee werd de
handel steeds meer uitgebreid. Deze handelscompagnie zorgde ook voor een diplomatieke
link tussen Engeland en Moskovië. Op een van de terugreizen naar Engeland nam de
handelscompagnie de eerste Russische ambassadeur mee.
De handel met Moskovië bestond onder andere uit granen, hout, masten en bont. De handel
die van hieruit noordwaarts ging waren onder andere zout, wijn, zuidvruchten en wol.
Aan het einde van zijn bewind werd Ivan IV echter paranoia en brak een periode aan die de
‘Opritsjnina’ wordt genoemd. Ivan IV kwam vijandig tegenover zijn raadgevers te staan en
wilde het land daarom in twee delen verdelen. Zijn privédomein en het publieke domein. In
zijn privédomeinen woonden de vooraanstaande families waartegen hij veel geweld gebruikte.
Dit resulteerde in een verwoesting van de economische en politieke macht van deze families,
die juist verantwoordelijk waren geweest voor het opbouwen van het land.
Hierdoor verminderde de handel en verlieten boeren hun land door hoge belastingen en het
vele geweld. Dit dwong Ivan IV een einde te maken aan de ‘Opritsjnina’. Hieraan heeft hij
echter wel de naam ‘Ivan de Verschrikkelijke’ overgehouden.
Na Ivan IV brak een tijd aan waarin vele heersers elkaar na korte periodes afwisselden. Hier
kwam een einde aan bij het aantreden van de eerste Romanov in 1613. Michail Romanov was
een achterneef van Ivan IV. Hij had de moeilijke taak de orde in het land te herstellen. In de
voorgaande jaren waren er oorlogen, plunderingen en hongersnoden geweest.
In de latere 17e eeuw werd Oekraine en Siberie veroverd. Dit gaf het Tsaardom Moskovië nog
meer handelsmogelijkheden. Ze hadden nu toegang tot de Stille Oceaan en hadden een
nieuwe handelsroute naar Peking.
Het begin van de 18e eeuw luidde het begin in van het Keizerrijk Rusland en het einde van het
Tsaardom Moskovië. Westerlingen bleven de naam Moskovië echter nog lang gebruiken.
Bronnen:
http://books.google.nl/books?id=abf_0v3JEsoC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=handel+met+
moskovie&source=bl&ots=80l_TqQJCJ&sig=7PIUKjK4ooSBaIelaUSrOpDaURA&hl=nl&s
a=X&ei=R3pAUo_rNsSe0QW0yYEg&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=handel%20me
t%20moskovie&f=false
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moskovische_Handelscompagnie
http://www.wandelgek.nl/?page_id=13106
Portret van Rusland, Pauline Michgelsen
Download