OPLEIDING Ivan Van de Cloot is licentiaat in de

advertisement
OPLEIDING
Ivan Van de Cloot is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (UFSIA 1999)
en geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2 (UFSIA 2001).
HUIDIGE BEROEPSACTIVITEITEN
Ivan Van de Cloot is Hoofdeconoom van het Itinera Institute. Als commentator bij financiële
en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en
audiovisuele media. Hij heeft ook een column in de Tijd en de Morgen. Hij is gastprofessor
economie aan de Hogeschool Universiteit Brussel en heeft een column in de Tijd.
IVAN VAN DE
CLOOT
Hoofdeconoom
van het Itinera
Institute
ITINERA PUBLICATIES EN PRESENTATIES
Ivan Van de Cloot zal als hoofdeconoom het onderzoek aansturen in de 9 cruciale Itinera
thema’s. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van Onze pensioenerfenis en co-auteur van
Het grijze goud, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en
ouderenzorg wordt ontwikkeld.
ONDERZOEKSDOMEINEN BIJ ITINERA
•
•
•
•
•
Economie
Werkgelegenheid
Migratie & Integratie
Vergrijzing & Pensioenen
Gezondheidszorg
SAMENVATTING
Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien
ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg
hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in
België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van
BBL/ING België. Buiten de conjunctuuranalyse legde hij zich vooral toe op analyse van
structurele kenmerken van de Belgische economie. Naast pensioenen schreef hij hier ook
over liberalisering van het treinverkeer, de economische aspecten van immigratie,
ondernemerschap en gezondheidszorg. Als commentator bij financiële en economische
gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audiovisuele
media. Hij is ook gastprofessor economie aan de Hogeschool Universiteit Brussel en heeft
een column in De Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van Onze pensioenerfenis en
co-auteur van Het grijze goud, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons
pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld.
CONTACTINFORMATIE
[email protected]
Itinera Institute VZW-ASBL
Boulevard Leopold II Laan 184d | B-1080 Brussels
T +32 2 412 02 63 | F +32 2 412 02 69
www.itinerainstitute.org
Download