A-Z keyboard_arrow_down

advertisement
ZOMERSCHOOL RUSSISCH 2017
VAN 26 JUNI TOT EN MET 30 JUNI 2017
Deze zomer, van 26/06/17 tot en met 30/06/17, organiseert het Centrum voor
Russische Studies haar jaarlijkse zomerschool voor Russische taal en cultuur. U kan
zich een week lang onderdompelen in de Russische cultuur, kunst, geschiedenis en
literatuur. Iedere dag zullen verscheidene aspecten van de Russische samenleving
besproken worden. De cursus hoopt studenten te inspireren om nieuwe boeken te
lezen, films te bekijken, , maar ook om zich te verdiepen in de economische,
politieke en dagelijkse situatie in Rusland.
Een syllabus (met zowel Russische als Nederlandse teksten) zal u van tevoren
worden toegestuurd. Een lesdag bestaat uit twee lezingen in de voormiddag (elk van
1u45min) en een Russischtalige film met Nederlandse ondertiteling in de namiddag.
Aan deze film gaat ook telkens een inleidende lezing vooraf. De lessen worden op
een praktische en interactieve manier gegeven, waarbij de deelnemers een actieve rol
kunnen spelen.
Voorkennis van het Russisch is noodzakelijk voor deze cursus. Door het lezen van
teksten, het bekijken en beluisteren van filmfragmenten en het bespreken van de stof,
leert u actief uw kennis van het Russisch te gebruiken en te onderhouden.
De docenten voor deze cursus zijn professoren uit de beste universiteiten en
taalscholen in België. Speciale gastsprekers voor deze cursus zijn Nederlandse
vertaler van Russische Literatuur, Aai Prins en historicus Gerard van Der Wardt.
De prijs voor deze cursus bedraagt € 265 voor alle lezingen en €149 voor
universiteitsstudenten. Dit bedrag omvat het cursusmateriaal en koffie/thee tijdens de
pauzes en bij de afsluitende receptie op het einde van de cursus.
De cursus zal gegeven worden in het Centrum voor Russische Studies (Blijde
Inkomststraat 13, 3000 Leuven).
Taal van de opleiding: Nederlands en Russisch
DAG 1 (26.06.17)
Prof. Dr. Alexey Yudin (UGent). «Гражданин Поэт» Дмитрия
Быкова. Снежная революция. В лекции рассматривается поэтико10h00-12h00
театральный проект "Гражданин Поэт" Дмитрия Быкова, Андрея Васильева
и Михаила Ефремова. Проект сатирически отражает Россию в бурное
время 2011-2012 гг. и связан с протестным движением, именуемым
"Снежной революцией". Анализируется содержание проекта и причины
его популярности.
Lunch pauze
13h00-15h00
Dr. Vladimir Zherebov (KU Leuven). Wandelen door de Russisch
syntaxis. Taalpracticum.
DAG 2 (27.06.17)
10h00-12h00
Kris Donvil (CLT, Leuven). Taalvaardigheid.
Lunch pauze
Prof. Dr. Lien Verpoest (KU Leuven). Politieke beeldvorming en
13h00-15h00
FILM MET DE
INLEIDING
herinneringscultuur rond de Russische Revolutie. In tegenstelling tot het zeer
levendige staatsdiscours rond de herdenking van 60 jaar Grote Vaderlandse
Oorlog, blijft het rond de 100 ste verjaardag van de Russische Revolutie in
regeringskringen eerder stil. Dit staat in scherp contrast met de vele, vaak
originele initiatieven die verschillende binnenlandse en buitenlandse NGOs en
onderwijsinstellingen hebben genomen om het revolutiejaar 1917 te
herdenken. In deze lezing gaan we dieper in op deze initiatieven, en
contrasteren we het staatsdiscours rond 1917 met de andere politieke
historische narratieven van de voorbije jaren.
Filmvertoning. Inleiding door Vladimir Zherebov (KU Leuven)
15h20-17h30
DAG 3 (28.06.17)
10h00-12h00
13h00 – 15h00
Kris Donvil (CLT, Leuven). Taalvaardigheid.
Niels Smeets (KU Leuven). De groene energierevolutie: Russische
energiestrategieën ter bescherming van Rusland als globale
energiespeler. De globale revolutie naar hernieuwbare energie stelt Rusland
meer en meer voor een existentiële uitdaging als globale energiespeler. Het
centrale vraagstuk van deze lezing handelt dan ook over de Russische
strategieën om een dergelijke groene dreiging te minimaliseren.
FILM MET DE
INLEIDING
FILMVERTONING, INLEDIGING DOOR Anna Saschenko (KU
Leuven).
15h20-17h30
DAG 4 (29.06.17)
10h00-12h00
Dr. Ewa Schalley (KU Leuven). Russische taal en religie: practicum.
Lunch pauze
Gerard van Der Wardt. De Russische Revoluties en de oorlog. Petrograd
13h00-15h00
(Sint-Petersburg) was de stad waar honderd jaar geleden de twee revoluties
plaatsvonden die Rusland en de wereldgeschiedenis ingrijpend veranderden. De
Februarirevolutie staat te boek als een spontane volksopstand die een einde
maakte aan de tsarendynastie en een half jaar later uitmondde in de
allesbehalve spontane machtsgreep van de bolsjewieken. Beide revoluties zijn
zowel onlosmakelijk met elkaar verbonden als onvergelijkbaar. In mijn lezing zal
ik een poging wagen de hoofdrolspelers van de revolutie en hun motivatie te
schetsen tegen de achtergrond die voor beide revoluties doorslaggevend was:
de grote wereldoorlog waarvoor alleen in Rusland al zeven miljoen soldaten
waren gemobiliseerd. Gerard van der Wardt is historicus en vertaler. Hij woonde
acht jaar in St.-Petersburg.
DAG 5 (30.06.17)
Dr. Ewa Schalley (KU Leuven). Russische taal en oorlog: practicum.
10h00-12h00
Lunch pauze
13h00-15h00
Aai Prins. Vijf Russische schrijvers en hun revolutie. Russische schrijvers, van
gevestigde namen als Majakovski, de futuristische dichter die zijn talent
onvoorwaardelijk in dienst stelde van de revolutie, tot de wereldberoemde
Maxim Gorki, een vriend van Lenin, die aanvankelijk veel gereserveerder stond
tegenover de bolsjewistische machtsgreep en in 1921 zelfs emigreerde naar
Italië. Modernistische schrijvers als Babel en Platonov die na de revolutie
debuteerden, legden op geheel eigen wijze getuige af van hun communistische
gezindheid. Babel was gefascineerd door het brute geweld dat tijdens Revolutie
en Burgeroorlog was ontketend en deed daar verslag van in zijn beroemde De
Rode Ruiterij. Platonov legde zich toe op een zeer eigenzinnige vorm van
sciencefiction, die ergens tussen socialistische utopie en dystopie in zweefde.
Het beroemdste verslag van de Revolutie is afkomstig van de minst politiek
geëngageerde schrijver van het besproken vijftal. Hij schreef zijn roman Dokter
Zjivago in de nadagen van Stalin, toen de revolutie, zoals het gezegde luidt, al
veel van zijn eigen kinderen had opgegeten. Majakovski was tot zelfmoord
gedreven, Gorki onder verdachte omstandigheden gestorven, Babel had een
nekschot gekregen. Platonov stierf weliswaar in 1951 een natuurlijke dood,
maar door een publicatieverbod sleet hij zijn laatste dagen als conciërge van het
Moskouse schrijvershuis.
Aai Prins is slaviste en vertaalster van o.a. Dokter Zjivago van Boris Pasternak. Ze
werkt momenteel aan het verzameld werk van Andrej Platonov.
RECEPTIE
Download