PR - Europa.eu

advertisement
P/02/72
Brussel, 24 mei 2002
9220/02 (Presse 163)
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het nieuwe verdrag tussen de Verenigde Staten en de
Russische Federatie betreffende de vermindering van hun
strategische kernwapenarsenalen
De Europese Unie is ingenomen met de aankondiging van de ondertekening door de Verenigde Staten en de
Russische Federatie van een nieuw verdrag betreffende de vermindering van hun strategische
kernwapenarsenalen.
De EU beschouwt dit verdrag als een stap voorwaarts en als een positieve bijdrage aan de inspanningen van
de internationale gemeenschap op het gebied van ontwapening en non-proliferatie. De EU hoopt dat dit
gevolgd zal worden door andere initiatieven ter versterking van de internationale veiligheid en stabiliteit.
Internet: http://ue.eu.int/Newsroom
E-mail: [email protected]
9220/02 (Presse 163 - G)
1
NL
Download