PR - Europa.eu

advertisement
P/01/191
Brussel, 13 december 2001
15316/01 (Presse 474)
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende India
De Europese Unie veroordeelt nadrukkelijk de gewelddadige terroristische aanslag die op
13 december 2001 te New Delhi tegen het Parlement van de Republiek India is gepleegd en waarbij
verscheidene mensen werden gedood en vele onschuldigen werden gewond.
De Europese Unie betreurt dit verlies aan mensenlevens en spreekt haar verontwaardiging uit over
het feit dat de aanslag was gericht tegen uitgerekend de instelling die de democratie en de rechtsstaat vertegenwoordigt.
In aansluiting op de gemeenschappelijke verklaringen die tijdens de onlangs te New Delhi
gehouden top India-EU werden afgelegd, wenst de Europese Unie haar solidariteit en steun te
betuigen aan de Republiek India in zijn strijd tegen het terrorisme, dat een bedreiging vormt voor de
gedeelde waarden van democratie en eerbied voor de mensenrechten.
De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.
Internet: http://ue.eu.int/Newsroom
E-mail: [email protected]
15316/01 (Presse 474 - G)
1
NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards