RAAD VAN DE EUROPESE UNIE NL Brussel, 24 maart 2009 7945

advertisement
NL
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
Brussel, 24 maart 2009
7945/09 (Presse 71)
P 38
(OR. en)
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de wetgeving tot afschaffing van de doodstraf in de Staat
Nieuw Mexico
De Europese Unie is zeer ingenomen met de ondertekening door gouverneur
Bill Richardson op 18 maart 2009 van de wetgeving tot afschaffing van de doodstraf in de
Staat Nieuw Mexico.
De Europese Unie feliciteert de gouverneur en de wetgevende macht van de Staat Nieuw
Mexico met dit historische besluit, waardoor Nieuw Mexico de vijftiende staat van de VS
wordt die een einde maakt aan de doodstraf.
De Europese Unie hoopt vurig dat dit besluit andere VS-staten zal aanmoedigen dit
voorbeeld te volgen.
De Europese Unie is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de
menselijke waardigheid en de gestage ontwikkeling van de mensenrechten.
De Europese Unie herhaalt dat zij streeft naar een wereldwijde afschaffing van de
doodstraf.
PERS
Wetstraat 175
B – 1048 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 281 6319
Fax: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
7945/09 (Presse 71)
1
NL
"De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaatlidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en de EVA-landen
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Armenië sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan
het stabilisatie- en associatieproces."
7945/09 (Presse 71)
2
NL
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards