Downloaden

advertisement
De politieke en economische omgeving
Hoofdstuk 5
hoofdstuk 5
• In dit hoofdstuk komt aan bod:
– De politieke/juridische omgeving voor bedrijven;
– De economische omgeving voor bedrijven;
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
– Bedrijfs- of organisatie ethiek;
– De Europese Economische en Monetaire Unie en de euro.
politieke/juridische omgeving
• Deze omgeving bestaat uit drie dimensies:
1. De omgeving in het thuisland:
– Politieke omgeving;
– Bevorderingsactiviteiten;
– Financiële activiteiten;
– Informatiediensten;
– Activiteiten die de export faciliteren;
– Exportbevordering door particuliere organisaties;
2. De omgeving in het gastland:
–
–
Politieke risico’s:
•
Eigendomsrisico;
•
Operationeel risico;
•
Transferrisico.
Politiek risico kan het gevolg zijn van bepaalde acties:
•
Invoerbeperkingen;
•
Wetten betreffende ‘lokale inhoud’;
•
Marktregulering;
•
Prijsregulering;
•
Nationalisering;
3. algemene internationale omgeving
•
•
•
Relatie tussen 2 landen (bilaterale relatie)
Relaties tussen groepen landen (multilaterale
overeenkomsten.
Invloed van lidmaatschap van gastland van internationale
organisaties
Handelsbarrières vanuit thuis naar gastland
• Tarifaire barrières:
• Niet-tarifaire barrières:
– Quota;
– Embargo’s;
– Administratieve vertragingen;
Vormen van economische integratie
Internationale marketing
De economische omgeving
• Wisselkoersen beïnvloeden bedrijfsactiviteiten
•
Verkoop aan sterke valutalanden, productie zwakke
valutalanden
•
Devaluatie en revaluatie
•
Stabiele wisselkoers biedt accurate financiële planning
• De wet van de unieke prijs
•
Een identiek product moet een identieke prijs hebben
•
KKP (koopkrachtpariteit)
• Big Mac in juni 2005 in vier Amerikaanse steden gemiddeld $ 3,06
en in de Eurolanden gemiddeld € 2,91.
• Voor $ 3,06 kon men hetzelfde kopen als voor € 2,91 – de
'werkelijke' waarde van een euro zou dus 3,06/2,91 = 1,05 dollar
zijn.
• Dat betekent dat de wisselkoers van dat moment ($ 1,23 voor een
euro) 17% te hoog was.
• Classificering naar inkomen
•
Minder ontwikkelde landen (mol)
•
Pas geïndustrialiseerde landen
•
Geïndustrialiseerde landen
• Regionale economische integratie
•
Vrijhandelszone < De douane-unie < Gemeenschappelijke
markt < Economische unie
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Bedrijfs- of organisatie-ethiek
Europese Economische en Monetaire Unie en de euro
–
–
–
Emu bestaat uit 2 delen:
Economisch deel
Monetair deel
–
–
–
–
–
De belangrijkste handelsblokken
Europese Unie
Asean
Asia Pacific Economic Cooperation
NAFTA
De grootste handelsblokken vanaf 1 januari 2007
Internationale marketing
Download