Blootstelling schadelijke chemicaliën tijdens werk

advertisement
Blootstelling schadelijke chemicaliën
tijdens werk worden in kaart gebracht
De Europese Unie wil een model en database ontwikkelen om te bepalen in welke mate
werknemers in de EU tijdens het werk worden blootgesteld aan schadelijke chemicaliën.
De EU heeft een tender uitgeschreven voor een servicecontract voor deze klus. Er moet
worden getoetst aan een lijst van schadelijke chemische stoffen in de verschillende
lidstaten van de Europese Unie en in de EFT A/EE A landen.
De tenders moeten worden ingediend voor 3 december 2012 volgens procedurenummer
VT/2013/079.
Meer informatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards