Instructiefiche huidbeschermingsmiddelen en hygiëne in

advertisement
INSTRUCTIEFICHE HUIDBESCHERMINGSMIDDELEN EN HYGIENE IN
ATELIERS METAAL EN HOUTBEWERKING
GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Artikel 54 quater 3.3. en 3.4. van het A.R.A.B.
Titel VI hoofdstuk I artikel 8.3. en 8.4. van de CODEX (KB Arbeidsmiddelen)
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Onderwerp
VIK NR 001
Huidbescherming en hygiëne in ateliers
metaal en houtbewerking.
NAAM School
Deze veiligheidsinstructiekaart is een samenvatting van de mondelinge instructies van je leraar.
Zij vormen één geheel met het werkplaatsreglement en het veiligheidsboekje.
Algemeen
Risico’s
Voorkomingsmaatregelen – Gezondheidseisen
Huidbeschermin 
g
Huidbescherming consequent doorvoeren indien men in contact komt met:
-
●
Voorkomingsmaatregelen kunnen in volgorde van belangrijkheid nagegaan en
doorgevoerd worden:
-
Huidreiniging

schadelijke stoffen vervangen door onschadelijke of minder schadelijke.
Vermijden van het contact door automatisch procédé.
Verminderen van het contact door aanpassing van de werkmethode.
Ter beschikking stellen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een gepast huidreiniging product moet ter beschikking gesteld worden dat voldoet
aan volgende eisen:
-
●
oplosmiddelen, ontvettingsproducten.
Harsen, kunstharsen.
Oliën, vetten en koelmiddelen.
Verven, lijmen
Koude, hitte, bestralingen.
antiseptisch.
Weinig of niet agressief.
Schurende producten mogen geen scherpe hoeken of kanten hebben.
Middelen voorhanden voor het zorgvuldig afdrogen van de huid.
Huidverzorging

Na reiniging wordt een huidverzorgingsproduct gebruikt om de individuele
vetbehoefte van de huid op peil te brengen.
Instructies

Duidelijke instructies geven over het gebruik.
Datum:
Preventieadviseur:
Datum:
Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer:
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards