Na je VMBO leren en geld verdienen in de Metaal

advertisement
en
n
e
r
le
O
B
Na je VM
geld verdienen l
in de Metaa
Werken & Leren
in de Metaalsector
Wil jij ook aan de slag in de mooiste
maakindustrie van Nederland. Wil je
werken met je handen en producten
van metaal maken? Wil je leren, maar
tegelijk ook geld verdienen? Dan is de
metaal de sector voor jou! Je werkt
met de nieuwste technieken, moderne
machines en computergestuurde
apparatuur. Bij het OpleidingsBedrijf
Metaal (OBM) kun je leren en werken op
hetzelfde moment.
sBedrijf Metaal?
Welk beroep leer je bij het Opleiding
l bij opleiding en beroep voor meer informatie!
Metaalbewerker (constructie/lassen/plaat)
Machinaal / CNC Verspaner (draaien/frezen)
Monteur Mechatronica (onderhoud)
Hoe kom je aan
een Baan ?
OBM moet
Voor een opleiding bij het
rbedrijf.
lee
je werken bij een erkend
t. Geld
rac
ont
Je krijgt een leerwerkc
gen.
vol
ing
verdienen en een opleid
r
voo
n
lde
me
Je kunt je gewoon aan
en
sam
we
n
de opleiding en dan gaa
bedrijf die
met jou op zoek naar een
je al een
et
bij je past. Heb je of we
er.
werkgever, des te bet
Leren en werken
& Werken en Leren
De Metaal heeft nu
en in de toekomst
vakmensen nodig !
Metaal
Volg nu een beroepsopleiding in de
t
heef
or
sect
De
an.
vakm
en wordt een
erde
otive
gem
aan
efte
doorlopend beho
rt je
enthousiaste jongeren en garandee
ordig
nwo
Tege
.
werk
t
oms
nu en in de toek
De
en.
nder
gara
dit
or
sect
kan niet elke
.
OBM
het
via
je
en
help
s
ever
metaalwerkg
Kijk ook op www.metaalismeer.n
lopleidingen
Bij de vernieuwde Metaa
g. De
sla
de
kun je meteen aan
tal weken
aan
een
t
opleiding start me
je bedrijf
bij
je
oor
basistraining waard
Daarna
t.
ben
aar
direct sneller inzetb
een
bij
en
dag
werk je een aantal
andere dagen
metaalwerkgever. Op de
eiding
opl
te
ich
volg je een vakger
t aan
gaa
Je
.
um
in het praktijkcentr
je
akt
ma
en
l
de slag met metaa
lijk wordt
eigen producten. Natuur
ehorende
bijb
de
t
dit aangevuld me
geld en ga je
je
n
die
vaktheorie. Zo ver
op niveau
en
hal
a
een MBO vakdiplom
eleidende
Beg
s
oep
1, 2 of 3 via de Ber
rin samen
hie
n
rke
we
Leerweg (BBL). We
met het ROC.
Wanneer kun je
starten ?
Maatwerk en
begeleiding !
a.
In twee jaar tijd haal je een vakdiplom
je
Heb je voldoende in je mars en ben
dan
,
gaan
te
voor
er
om
erd
gemotive
n
kan het ook sneller. Je volgt je eige
.
ring
erva
je
op
d
stem
afge
schema
Je krijgt hiervoor begeleiding van
je
docenten in het praktijkcentrum en
Bij
praktijkbegeleiders in het bedrijf.
ig
lmat
rege
we
n
reke
besp
ijf
het bedr
g
tgan
voor
de
r
geve
werk
je
en
met jou
en maken we afspraken over het
en
vervolg. Alles gericht op je opleiding
het behalen van een vakdiploma.
ten.
Je kunt gedurende het hele jaar star
kunt
Je
er.
emb
De basistraining is in sept
a
bij ons terecht met een VMBO-diplom
g
eidin
-opl
een (evt. niet voltooide) MBO
of gelijkwaardig.
De opleiding kun je volgen in
Nieuwegein en Amersfoort.
Metaal is Meer !
Overal kom je metaal tegen. Op de weg je
scooter, fiets, auto, bus of trein. Thuis je
bed, koelkast of gereedschap en buiten in
bruggen, gebouwen of in de toestellen op
je sportschool. Kijk maar om je heen!
Aanmeldenlling! ,
gste
Heb je belan je
il je
vragen of w l of mail ons!
Be
aanmelden?
d
n Nederlan
OBM Midde
an 2
Harmoniela
uwegein
ie
N
3438 EB
8
030-285288
and.nl
tel: iddennederl
-m
m
b
o
@
fo
in
and.nl
e-mail: iddennederl
-m
m
b
.o
w
w
w
website:
.nl
smeer zijn
.metaali kan
p www metaal
o
kijk ookhoeveel meer
en zie
Download