Vereenvoudigde procedure voor kleven van rubber op staal

advertisement
Ver een v o u d ig d e p r o ced u r e v o o r
k lev en v a n r u b b er o p sta a l
Benodigd :
* ContiSecur Premium 1-component lijm
* Staalprimer Swiftprime 2903 (art. 21902)
* Ontvetter ContiTech CCS
* Wegwerpborstel (verf)
* Schuurschijf korrel 36
Procedure :
* Het metaal goed ruw opschuren of zandstralen & ontvetten met ContiTech CSS
* Als u rubber heeft met voorlijmlaag/ contactlaag, dan dit zeer lichtjes opschuren om het te activeren & dan afborstelen.
* Als u rubber heeft zonder deze speciale laag, dan het rubber goed ruw opschuren en afborstelen. Beter is het om
materiaal te gebruiken met voorlijmlaag/ contactlaag.
* Het metaal voorzien van een laag Primer. Dit is essentieel, aangezien de primer het metaal chemisch activeert voor een
goede lijm-hechting. Volledig laten drogen.
* ContiSecur Premium is het neusje van de zalm als rubberlijm, omdat deze één-component is (u dient altijd het blik
altijd terug goed te sluiten), dus éénvoudig in gebruik is, maar toch een hogere kleefkracht haalt dan de
twee-componenten systemen.
* Zowel het metaal als de rubber voorzien van één dunne, maar homogene, laag lijm. Deze volledig laten drogen.
* Dan metaal en rubber voorzien van tweede laag lijm. Deze desdanig laten drogen, dat ze tussen droog en nat in is.
* Rubber en metaal samendrukken.
* Stevig aankloppen met rubber hamer. Andere stukken eventueel inklemmen in lijmklemmen (sergeanten).
* Klaar ! Afwerken.
* In theorie, adviseren wij een optimale droogtijd van 24h. In praktijk wordt dikwijls 8h gewacht voor ingebruikname,
maar de droogtijd-curve van de lijm, bereikt pas volledige uitharding na 24h.
* Volgende factoren zullen een negatieve invloed hebben op het droog- en lijmresultaat : koude temperaturen (<5 gr. C),
hoge temperaturen (>50 gr. C), vocht, onvoldoende ontvetting en stof !
Geel (B) - Gen t (B) - Gr â ce-Ho llo g n e (B) - Ven lo (N L) - Dr a ch ten (N L)
Gr o u p N a r v if lex
Liesd o n k 7
B-2 4 4 0 Geel Belg iu m
Tel : + 3 2 1 4 5 9 .1 1 .3 1
Fa x : + 3 2 1 4 5 9 .1 0 .7 6
E-M a il : in f o @n a r v if lex .b e
W eb : w w w .n a r v if lex .eu
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards