Zouten en Formules

advertisement
Zouten en Formules
Hoe maak je een formule van een
zout.
Achtergrond
• Een zout bestaat uit twee delen.
• Het eerste deel is het metaal deel, het
tweede deel is het niet-metaal.
• Als het metaal en het niet metaal met
elkaar reageren dan worden er
elektronen door het metaal aan het
niet metaal gegeven.
Achtergrond
• Een atoom heeft evenveel plusjes als
minnetjes
• Een elektron is 1 min
Achtergrond
• Staat een atoom elektronen (minnen)
af, dan wordt dit een positief ion.
• Neemt een atoom elektronen (minnen)
op, dan wordt dit een negatief ion.
Het metaal staat elektronen af.
• Afstaan van 2 elektronen, hierdoor
wordt de lading 2+
e
metaal
e
Het niet metaal neemt de elektronen op.
• Opnemen van 1 elektron, de lading
wordt 1e
Het aantal elektronen.
• Het aantal elektronen dat opgenomen
wordt moet gelijk zijn aan het aantal
elektronen dat afgestaan wordt.
• Je kunt dit alleen gelijk krijgen door er
atomen bij te doen.
Het aantal elektronen
Kruisregel.
• Om nu de formule van het zout te
krijgen gebruiken we het volgende
trucje.
• Het wordt uitgewerkt met de stof
magnesiumchloride (voor tekeningen
zie de vorige dia’s)
Kruisregel
• Schrijf eerst de symbolen op van het
metaal en het niet metaal
• Calcium
• Ca
en
Chloor (van chloride)
Cl
Kruisregel
• Schrijf op de lading van de deeltjes op
• Ca 2+
Cl 1-
Kruisregel
• Schrijf het getal van de lading van het
metaal achter het niet-metaal
• Schrijf het getal van de lading van het
niet-metaal achter het metaal
• Ca1Cl2
Kruisregel
• Vereenvoudig en laat de 1 weg
• CaCl2
Download