ANDERS BEKEKEN De wetenschap leert dat elektronenparen in

advertisement
ANDERS BEKEKEN
De wetenschap leert dat elektronenparen in het molecuul
water (H2O), dat uit twee atomen waterstof en een atoom
zuurstof bestaat, die drie atomen met elkaar verbinden.
De quatummechanica leert dat die bindingselektronen
tegelijk bij alle drie de atomen zijn. Dat is heel vreemd voor
ons verstand, want wij zijn eraan gewend dat iets eerst
hier is en dán daar, hoe snel het ook gaat.
Elektronen zijn te vergelijken met de ‘deeltjes’ die uit twee zonnestralen
ontstaan, het zijn geestelijke krachten. Voor geestelijk krachten is er geen tijd
noch plaats. Die krachten zijn altijd overal tegelijk en zullen er eeuwig zijn.
Op deze manier geeft de geestelijke zienswijze wèl een gemakkelijk te
begrijpen verklaring, hoewel het voor veel mensen erg moeilijk is om zich een
voorstelling te maken van de geestelijk werelden.
THEOREMA VAN BELL VERKLAART
Op soortgelijke wijze is het theorema van Bell te verklaren. In een experiment worden de twee
elektronen van een elektronenpaar A-B van elkaar gescheiden en naar verschillende locaties
getransporteerd. Het blijkt dat als er iets met A gebeurt, het andere elektron B, meteen en
zónder meetbaar tijdverschil de zelfde beweging uitvoert. De ruimtelijk van elkaar gescheiden
elektronen hebben direct en momentaan contact met elkaar, omdat voor elektronen, en dus
voor alle geestelijke krachten ruimte en tijd niet bestaan. Ook nu weer geeft de geestelijke
zienswijze een zeer gemakkelijk te begrijpen verklaring.
Download