Het periodiek systeemspel Het doel van het spel is dat de letters A

advertisement
Het periodiek systeemspel
Het doel van het spel is dat de letters A tot en met Z, die op willekeurige wijze elementen
voorstellen, op de juiste wijze op een PSE worden geplaatst.
Op dertig kaartjes staan de volgende aanwijzingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
D bevat 10 protonen
L heeft het hoogste kookpunt van de elementen in zijn groep.
Een atoom Z heeft 2 neutronen
V is kleiner dan J.
Van J is een aardalkalimetaal.
De volgende elementen horen b ij elkaar ingroepen: BFT- DGLZ-JNV-CMS-QXY-AEO-IPHUKWR
De elektronen van atoom G zijn verdeeld over 3 hoofdniveaus
G is een edelgas
Q is een sterkere oxidator dan Y
X is een vloeistof, terwijl Q en Y gassen zijn
Q is een halogeen
C lijkt chemisch gezien meer op S dan op M
De elektronegativiteit van S is groter dan die van M
Met W kan C water vormen
E heeft 5 elektronen in de buitenste schil.
De elektronen van O zijn verdeeld over 2 hoofdniveaus.
O is een gas, maar E niet
Atomen van E zijn lichter dan de atomen van A
H heeft een proton meer in de kern dan F.
P gaf een bevestiging van de voorstelling van de tabel van Mendelejev.
H kan als HO of als HO2 in de lucht zitten.
I is het meest voorkomend element op aarde, op één na. I komt in de natuur alleen in
gebonden vorm voor.
T is het aardmetaal uit de 4de periode
F heeft de kleinste atoommassa van alle elementen in zijn groep
De atoomstraal van T is groter dan de atoomstraal van B
De EN-waarde van R is groter dan die van U.
U is een alkalimetaal
W is een gas
N heeft minder elektronen dan F
De kernlading van K is groter dan die van U.
Opl:
A:As;B:Al;C:O;D:Ne;E:P;F:B;G:Ar;H:C;I:Si;J:Ca;K:K;M:Se;N:Be;O:N;P:Ge;Q:F;R:Li;S:S;T:Ga;U:Na;V:Mg;W:
H;X:Br;Y:Cl;Z:He
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Download