Uploaded by baharak.bashar

Atomen & ionen + verbetering

Atomen en ionen – oefeningen
26/02/2024
1) Plaats het juist cijfer bij het juist letter.
A
B
C
D
E
F
G
H
1
K+
A
Hoe hoger de EN-waarde, hoe
……. de neiging van een atoom om
elektronen in de elektronen aan te
trekken/ extra elektronen op te
nemen.
2
Elk element in het periodiek
systeem streeft ernaar om steeds 8
elektronen in de buitenste schil te
hebben.
B
Elektronegativiteit van de atoom
jood is ……
3
EN = 0.93
C
Positieve ionen (kation) zijn
chemische soorten die een positieve
elektrische lading hebben. Deze
kationen vormen zich wanneer een
neutrale chemische soort een
elektron verliest van zijn chemische
structuur. Positieve ionen kunnen
atomen of delen van moleculen zijn.
4
Groter
D
Hoe lager de EN-waarde, hoe …….
de neiging van een atoom om
elektronen in de elektronen aan te
trekken/ extra elektronen op te
nemen.
5
Cl-
E
Octet-structuur
6
Kleiner
F
Elektronegativiteit van de atoom
natrium is ……
7
Sn4+
G
Negative Ion (Anion): een atoom
(of molecuul) dat een of meer extra
negatief geladen elektronen heeft
gewonnen.
8
EN = 2.7
H
…………………. heeft 50
protonen, 46 elektronen
Atomen en ionen – oefeningen
1.
26/02/2024
Leg met behulp van onderstaand schema de vorming van de volgende ionen uit.
Zwavel
Sulfide-ion
Symbool
S
Atoomnummer
16
Lading kern
16+
Lading elektronenmantel
Schematische voorstelling
Leg in eigen woorden uit hoe het overeenkomstig ion gevormd wordt:
Atomen en ionen – oefeningen
26/02/2024
1) Plaats het juist cijfer bij het juist letter.
A
B
C
D
E
F
G
H
4
8
1
6
2
3
5
7
1
K+
A
Hoe hoger de EN-waarde, hoe
……. de neiging van een atoom om
elektronen in de elektronen aan te
trekken/ extra elektronen op te
nemen.
2
Elk element in het periodiek
systeem streeft ernaar om steeds 8
elektronen in de buitenste schil te
hebben.
B
Elektronegativiteit van de atoom
jood is ……
3
EN = 0.93
C
Positieve ionen (kation) zijn
chemische soorten die een positieve
elektrische lading hebben. Deze
kationen vormen zich wanneer een
neutrale chemische soort een
elektron verliest van zijn chemische
structuur. Positieve ionen kunnen
atomen of delen van moleculen zijn.
4
Groter
D
Hoe lager de EN-waarde, hoe …….
de neiging van een atoom om
elektronen in de elektronen aan te
trekken/ extra elektronen op te
nemen.
5
Cl-
E
Octet-structuur
6
Kleiner
F
Elektronegativiteit van de atoom
natrium is ……
7
Sn4+
G
Negative Ion (Anion): een atoom
(of molecuul) dat een of meer extra
negatief geladen elektronen heeft
gewonnen.
8
EN = 2.7
H
…………………. heeft 50
protonen, 46 elektronen
Atomen en ionen – oefeningen
1.
26/02/2024
Leg met behulp van onderstaand schema de vorming van de volgende ionen uit.
Zwavel
Sulfide-ion (S2-)
Symbool
S
S2-
Atoomnummer
16
16
Lading kern
16+
16+
Lading elektronenmantel
16-
18-
Schematische voorstelling
Leg in eigen woorden uit hoe het overeenkomstig ion gevormd wordt:
Het zwavelatoom neemt twee elektronen op om een 2-waardig negatieve sulfide ion te
vormen.