Positieve ionen ontstaan doordat neutrale atomen 1 of meer

advertisement
Hoe ontstaan de ladingen van ionen?
Positieve ionen ontstaan doordat
neutrale atomen 1 of meer
elektronen (e-) afstaan.
Na → Na+
Mg → Mg2+
Ca → Ca2+
Al → Al3+
Fe → Fe3+
Positieve ionen ontstaan doordat
neutrale atomen 1 of meer
elektronen (e-) afstaan.
+
+
+
+
+
e2e2e3e3e-
metalen vormen
positieve ionen
(KATIONEN)
Negatieve ionen ontstaan doordat
neutrale atomen 1 of meer
elektronen (e-) opnemen.
Als de lading van een
atoom hoger wordt heet
dit een “oxidatie”
§4.2
Negatieve ionen ontstaan doordat
neutrale atomen 1 of meer
elektronen (e-) opnemen.
S + 2e- → S2P + 3e- → P3O + 2e- → O2Br + e- → Brnietmetalen vormen
negatieve ionen
(ANIONEN)
Als de lading van een
atoom lager wordt heet
dit een “reductie”
§4.2
O + 2e- → O2-
Metalen
Br + e- → Br-
Na+
Dit mag je zo niet schrijven. Immers zuurstof
en broom zijn 2-atomige elementen.
Je moet het schrijven als:
O2 + 4e- → 2O2-
Na →
Mg → Mg2+
Ca → Ca2+
Al → Al3+
Niet-metalen
e-
+
+ 2e+ 2e+ 3e-
S + 2e- → S2P + 3e- → P3O + 2e- → O2Br + e- → Br-
Bij een reactie tussen een metaal en een nietmetaal
worden zouten gevormd.
Br2 + 2e- → 2Br -
Bij deze zoutvorming staat het metaal 1 of
meerdere elektronen af aan het nietmetaal die deze
elektronen dan opneemt.
§4.2
§4.2
Voorbeeld van reactie tussen Na en S
Na
Na
S + 2e-
§4.2
→ Na+ + e→ Na+ + e→ S2-
+
2Na + S → 2Na+ + S2- → Na2S.
Na staat e- af en
wordt daardoor
ge-oxideerd.
S neemt e- op en
wordt daardoor
ge-reduceerd.
Als er geen mogelijkheid is om op te lossen zullen de
ontstane ionen zich rangschikken in een vast kristalrooster met als verhoudingsformule: Na2S.
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards