Stappenplan neerslagreacties

advertisement
Stappenplan neerslagreacties
We voegen lood(II) nitraat bij een oplossing van kaliumjodide
Geef de neerslagvergelijking.
Stap 1
Welke ionen zitten in de oplossing
Pb2+ (aq) en NO3─ (aq)
K+ (aq) en I─ (aq)
Stap 2
Maak een tabel met horizontaal de twee negatieve ionen en
verticaal de twee positieve ionen
NO3─ (aq)
Pb2+ (aq)
g
K+ (aq)
g
I─ (aq)
s
g
Stap 3
Vul met behulp van tabel 45 in of de combinaties goed (g) of
slecht(s) oplosbaar zijn
Stap 4
Zet de ionen waarbij de s staat los van elkaar met een + er tussen
voor een reactiepijl
Stappenplan neerslagreacties
We voegen lood(II) nitraat bij een oplossing van
kaliumjodide
Geef de neerslagvergelijking.
NO3─ (aq)
I─ (aq)
Pb2+ (aq)
g
s
K+ (aq)
g
g
Stap 4
Pb2+ (aq) + 2 I─ (aq) → PbI2 (s)
Stap 5
Maak de positieve en negatieve lading gelijk door getallen
voor de ionen te zetten
Stap 6
Geef de zoutformule na de pijl (met (s) erachter). Het getal voor het
ion komt als index in de zoutformule. (bij samengesteld ion dan ion
tussen haakjes
Stappenplan neerslagreacties
.
• Welke ionen zitten in de oplossing
• Maak een tabel met horizontaal de twee negatieve
ionen en verticaal de twee positieve ionen
• Vul met behulp van tabel 45 in of de combinaties
goed (g) of slecht(s) oplosbaar zijn
• Zet de ionen waarbij de s staat los van elkaar met een
+ ertussen voor een reactiepijl
• Maak de positieve en negatieve lading gelijk door
getallen voor de ionen te zetten
• Geef de zoutformule na de pijl (met (s) erachter). Het
getal voor het ion komt als index in de zoutformule.
(bij samengesteld ion dan ion tussen haakjes
•
1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards