Bestand downloaden

advertisement
1 ZOUTEN
1.1 Atoombouw








Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
Bij een reactie hergroeperen de atomen van de moleculen van de beginstoffen zich tot
nieuwe moleculen.
Volgens Rutherford bestaat een atoom uit een kern met positief geladen protonen en
daaromheen negatief geladen elektronen in een elketronenwolk.
Er zitten ook neutronen in de kern.
Elke atoomsoort heeft zijn eigen aantal protonen.
Isotopen hebben hetzelfde atoomnummer (hetzelfde aantal protonen) maar een
verschillend massagetal (verschillend aantal neutronen).
De elektronen liggen in verschillende schillen om het atoom heen.
Elke schil bevat max. 2n2 elektronen:
1e (K): 2
2e (L): 8
e
3 (M): 18
4e (N): 32
(hierna afwijkend patroon)
Massagetal
Elementsymbool eventuele lading
Atoomnummer
Protonen = atoomnummer
Electronen = atoomnummer – lading
Neutronen = massagetal – atoomnummer
 PAN
 NAL
 NEMA
1.2 Stroomgeleiding









Je hebt twee soorten lading: positief (+) en negatief (-).
De geladen deeltjes in de atomen heten ionen.
Er bestaan twee soorten ionen: positief geladen ionen en negatief geladen ionen.
Bij het smelten van zouten komen de ionen los van elkaar en kunnen zo voor
stroomgeleiding zorgen.
Bij positieve ionen het je meer protonen.
Bij negatieve ionen het je meer elektronen.
Je kunt het aantal protonen niet veranderen want dan zal het een ander element worden.
Een binding tussen moleculen heet een molecuulbinding of vanderwaalsbinding.
Een binding tussen ionen heet een ionbinding.
1.3 Zoutformules


De lading van de ionen kun je vinden in tabel 99.
Bij een zoutformule moet je de lading neutraal maken.
1.4 Zoutformules



Een samengesteld ion bestaat uit meerdere atomen, die samen een lading hebben.
Samengesteld ion die je moet leren!  hydroxide: OHAls je een samengesteld ion hebt, moet je haaks om de fomule plaatsen als je er een cijfer
aan toe gaat voegen.
BINAS NUMMERS
Tabel
25A
Naam
Isotopen
Te gebruiken voor:
Het opzoeken van alle symbolen,
atoomnummers, enz.
40A
Elementen
45A
66A
Zouten in water
Triviale namen
66B
Enkele formules en hun
namen
Numerieke voorvoegsels
Periodiek stysteem der
elementen
De namen van de
elementen/atomen.
Het maken van een oplossing.
Het opzoeken van namen en de
daarbij horende formule.
Samengestelde ionen
66C
99
Griekse cijfers
Het opzoeken van alle symbolen,
atoomnummers, lading enz.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards