Herhaling hoofdstuk 5

advertisement
Herhaling hoofdstuk 5
Ioniserende straling
5.1 atoommodel
• Kern
– Protonen (+) (bepalen
atoomsoort)
– Neutronen (neutraal)
• Elektronenwolk
– Elektronen (-)
• Aantal protonen en
elektronen zijn gelijk
• Grootte lading komt
overeen met aantal
deeltjes
Voorbeeld atoom
isotopen
Dit zijn atomen met een gelijk aantal protonen
maar met een verschillend aantal neutronen
Massa van atomen
• Eenheid: unit (afk: u)
– Proton: 1u
– Neutron: 1u
– Elektron:
verwaarloosbaar
• Gemiddelde
atoommassa
– isotopen
Gebruik van Binas
• Tabel 29
– Isotopen
• Tabel 30
– Periodiek systeem
5.2 ioniserende straling
• Ionen: positief of negatief geladen deeltje.
– Teveel elektronen
– Te weinig elektronen
• Lading van ion moet je kunnen bepalen
4 soorten straling
•
•
•
•
-straling (2 protonen + 2 neutronen, heliumkern)
-straling (elektronen)
-straling (elektromagnetische straling)
Röntgenstraling (elektromagnetische straling)
Instabiele atoomkernen
• Veranderen spontaan
• Zenden deeltjes uit (α of β)
• Welke element krijg je als een Berillium-8
deeltje α-strling uitzendt?
Radioactieve stof
• Bevat instabiele atoomkernen
Deze presentatie is te
downloaden op
www.aphelder.nl
Vragen
1. Welke en deeltjes zitten in zuurstof-18? Geef
ook de aantallen.
2. Hoe groot is de lading van een koolstofkern?
3. Een koper-63-ion heeft een lading van 2+.
Geef aan hoeveel protonen, elektronen en
neutronen dit deeltje bevat.
4. Hoe groot is de lading van de elektronenwolk
bij het deeltje van vraag 3?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards