Opgaven: Krachten

advertisement
Opgaven: Krachten
1.
Maak de volgende tabel af:
m (kg)
0,0
Fz (N)
1,0
1,0
5,0
98
2,0
0,023
1500
3,0
Een blokje wordt aan een veerunster gehangen. Zie de figuur hiernaast
2. Lees de veerunster zo nauwkeurig mogelijk af.
►
4,0
3.
Bereken de massa van het blokje.
►
4.
In de volgende situaties werkt er een kracht op een voorwerp. Geef aan wat het gevolg of
de gevolgen van de kracht zijn:
verandering verandering verandering
snelheid
richting
vorm
Je fiets weg bij een stoplicht.
O
O
O
Een biljartbal kaatst tegen de rand van de tafel.
O
O
O
Een regendruppel valt naar beneden.
O
O
O
Je slaat een mug dood.
O
O
O
De aarde draait om de zon.
O
O
O
Je slaat tegen een tennisbal.
O
O
O
Een foto hangt aan de muur.
O
O
O
5.
^ 20 N
Bepaal van de volgende krachten hoe groot ze zijn. De krachtenschaal is: 1 cm =
6.
Teken de volgende krachten. De pijl moet een lengte hebben tussen de 1 en de 5 cm.
Bedenk zelf een geschikte krachtenschaal en schrijf deze erbij.
N
400 N
60 N
12.000 N
FizX: kracht en beweging klas 2
www.FizX.jborsboom.nl
89
7.
Geef een voorbeeld waarbij twee krachten in evenwicht zijn.
►
8.
Geef en voorbeeld waarbij twee krachten niet met elkaar in evenwicht zijn.
►
9.
Bekijk de volgende situaties:
A
FW
FV
B
FW
C
FW
FV
Geef in het onderstaande diagram aan welke situatie bij ieder stuk van de beweging hoort.
v,t-diagram
7
6
v (m/s)
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t (s)
FizX: kracht en beweging klas 2
www.FizX.jborsboom.nl
90
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards