p11 en p111 Evenwicht van krachten. 14-11-08

advertisement
p11 en p111 Evenwicht van krachten. 23-7-17
Naam:_____________________________
Nodig:
- 2 krachtmeters (meetbereik 1 N en een massa van 100 g OF met een meetbereik van 3 N en een massa
van 200 g);
- Een touwtje van ongeveer 40 cm met aan beide einden een lus.
- Eén vel ruitjespapier per persoon.
Doe de proef met twee personen maar doe wel je eigen waarnemingen.
Voorbereiding op de proef:
1. Bij een onderzoek gaan we altijd een grootheid (bijv. de dichtheid van aluminium) bepalen.
De onderzoeksvraag luidt dan: _______________________________________________________
2. Meestal bepalen we een grootheid (bijv. versnelling) door eerst het verband te onderzoeken tussen
twee andere grootheden (snelheid en tijd).
De onderzoeksvragen luiden dan: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Als een voorwerp in evenwicht is hoe groot is dan de resulterende kracht die op het voorwerp
werkt? _________________________________________________________________________
Deze resulterende kracht gaan we bepalen.
4. Leg uit wanneer er evenwicht is als op een voorwerp twee krachten werken.
______________________________________________________________________________
3. Op welke twee manieren kun je krachten optellen?
a. ____________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________
Maak gebruik van het volgende gegeven: Op 100 g werkt een zwaartekracht van 0,981 N
§1. Inleiding.
______________________________________________________________________________________
§2. De experimentele methode.
______________________________________________________________
y
______________________________________________________________
2
______________________________________________________________
1
K
______________________________________________________________
x
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Fig. 1
§3. Theorie.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1
§4. Waarnemingen.
De koorden 1 en 2 heb ik getekend op de bijlage op blz. ____.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
§5. Resultaten. (Bepaal de resulterende kracht door constructie op blz. 3. door F1 en F2 op tellen en na te gaan of deze
evenwicht maakt met Fz. Tekst en uitleg geef je hier. Bepaal ook de resulterende kracht door de berekening van de
componenten van de drie krachten en ga na of in de x-richting de krachten elkaar opheffen en idem voor de y-richting.
Hoeken kun je opmeten in de bijlage)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
§6. Foutenberekening. Deze § Overslaan.
§7. Discussie. Hier bespreek je of de theorie klopt met jouw resultaten.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
§8. Conclusie. Hier geef je jouw antwoord op de onderzoeksvraag.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2
Download