Geestelijke verzorging

advertisement
Informatiefolder voor patiënten
1 van 1
Geestelijke verzorging de Meregaard
Informatie voor cliënten
geestelijke verzorging
…. je hart luchten….
…. op adem komen ….
…levensthema’s….
…..geloofsvragen….
... op zoek naar bronnen….
…op zoek naar zin….
Dagelijks bent u welkom in de Stilteruimte van de Meregaard om te
mediteren, te bidden, een gedicht te lezen of om tot uzelf te komen.
De Stilteruimte vindt u in ruimte 0.51, schuin tegenover de kamer van
de geestelijk verzorgers.
Beschikbaarheid en aanwezigheid
Henk Stellingwerf is de geestelijk verzorger van Meregaard
Geestelijke verzorging is beschikbaar voor alle cliënten. Henk is op dinsdag tussen 10.30 uu en 14.00 uur
in Meregaard. Hij is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
06-20594228
Groepsgesprekken zingeving
Voor de afdelingen A, B en C wordt wekelijks een groepsgesprek aangeboden rond levensthema's.
Voor meer informatie kunt u op dinsdag bij Henk Stellingwerf terecht of contact opnemen met de
verpleging van uw afdeling.
Geluk is niet gewoon,
bewijzen van het tegendeel te over:
verlies, levens geknakt
pijn die je niet voelen wilt
Toch is er ook een kracht die draagt
een bron die leven geeft
een stroom voorbij/vooraf aan modder en aan vuil
een stille felle vlam
Een kracht die mensen aanspoort uit te zien
of ergens al iets doorbreekt en zich toont
van volheid, leven, - tranen afgewist
(Tekst: Peter van der Schaft)
© GGz Centraal, december 2016, auteur: Henk Stellingwerf
Download