Checklist voor taalgerichte toetsen

advertisement
Checklist voor taalgerichte toetsen
DIDACTIEK
 Mijn toets heeft betrekking op verschillende domeinen:
 kennis
 inzicht
 opinie
 creativiteit
 vaardigheid
 reflectie
Motivatie
Veiligheid
Ondersteuning
 Ik leid mijn vraag in zodat de nodige voorkennis wordt geactiveerd.
Context
 Ik bied een basisstructuur aan voor het antwoord:
 een schema
 een tabel
 een schrijfkader
 een aantal structuuraanduiders en verbindingswoorden
Taalsteun
 Ik laat het antwoord voorafgaan door een voorbeeld.
Interactie
 Ik voeg een functionele illustratie of verduidelijkend schema toe.
Context
Interactie
Ondersteuning
TAAL
 Ik controleer de instructies:
 mijn leerlingen zijn vertrouwd met deze instructies
 mijn instructies zijn niet te lang
 ik sta toe dat de leerlingen hun instructiekaart gebruiken
Taalsteun
 Ik heb oog voor stilistiek:
 samengestelde vragen heb ik opgesplitst
 moeilijke woorden heb ik verduidelijkt
 de taal is niet nodeloos abstract
 ik gebruik enkel negaties als het echt niet anders kan
 verwijswoorden zijn eenduidig gebruikt
Taalsteun
LAY-OUT
 Ik controleer de grafische schikking:
 Ik gebruik het duidelijke consistente lettertype van onze school.
 Ik gebruik voor elke toets de hoofding die we als schoolteam gekozen
hebben.
 Bovenaan vermeld ik welke hulpmiddelen de leerling mag gebruiken.
 De bladspiegel is overzichtelijk en consistent.
 Ik voorzie voldoende schrijflijntjes voor het antwoord.
 De pagina’s en vragen zijn doorlopend genummerd.
Taalsteun
Ondersteuning
Veiligheid
Download