De geschiedenis van de Monetaire Unie

advertisement
De geschiedenis van de Monetaire Unie
Van gulden naar euro
In 2002 gingen we over op de euro. Maar wat ging daar allemaal aan vooraf? In deze clip zie
je hoe de Europese economische samenwerking is ontstaan.
De eerste samenwerking die vooraf ging aan de monetaire unie kwam na WO II. De
Europese landen zijn door de oorlog kapot en arm. Europa heeft in de wereldhandel niets te
vertellen als er niet wordt samengewerkt.
De eerste Europese samenwerking begint door de gezamenlijke productie van kolen en
staal. In 1957 wordt verdere samenwerking vastgelegd. Dit lijkt te werken. In de jaren
zestig stijgt de welvaart en komen daarna Ierland, Denemarken, Groot-Brittannië,
Griekenland, Spanje en Portugal erbij.
Het Europees Monetair Stelsel komt al in 1979 als 8 lidstaten de wisselkoersen van de
munteenheden aan elkaar koppelen. Dit is de eerste stap naar een beperking van het
'zweven' van de onderlinge waardeverhoudingen van de valuta.
Het Verdrag van Maastricht in 1992 is de start voor de Monetaire Unie. De EEG is nu EU.De
EU breidt daarna uit. Eerst met Finland, Oostenrijk en Zweden en in 2004 komen Estland,
Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Malta en Cyprus erbij.
Tijdens het Verdrag van Amsterdam wordt de invoering van één Europese munt
vastgelegd. De beslissing voor één gemeenschappelijke munteenheid is genomen. Dat is de
basis voor één economische unie.Op 1 januari 2002 volgde in 12 landen de invoering van de
Euro!
Download