H1.1 De agrarische revolutie

advertisement
H13.3 EUROPESE
EENWORDING
Televisie en
computer
OORZAKEN EUROPESE SAMENWERKING
1. Nieuwe wereldoorlog voorkomen
2. Andere economische aanpak (geen
protectionisme als in de jaren ‘30)
3. VS bevordert samenwerking West-Europa om
sterk te staan tegenover het communisme
VERLOOP EUROPESE SAMENWERKING
 1944 Benelux (douane-unie)
 1951 EGKS (Schuman)
 Verzoening Frankrijk en Duistland
 Voorkomen zelfstandige wapenindustrie van
Duitsland door integratie van kolen en staal
 Duitsland, Frankrijk, Italie, Benelux
 1957 EEG (verdrag van Rome): vrijhandelszone
 1967 EG: ook politieke samenwerking
 1973 Engeland, Ierland en Denemarken lid
 Jaren ‘80: Griekenland, Spanje en Portugal lid
 1990 Duitse hereniging: uitbreiding
samenwerking
 Vrije verkeer van personen en goederen (Schengen)
 Europese regels voor producten
 1992 Verdrag van Maastricht
 Nauwere samenwerking (Europese Unie)
 Monetaire Unie (financieel beleid afstemmen)
 2002 invoering Euro
 2004 Uitbreiding 10 landen
Europese Commissie
(wetten verzinnen)
Benoeming
leden
Voordracht
leden
1. wetsvoorstel
Europees volk
(algemene lijn,
voordragen
kandidaten voor de
Commissie)
3. wetsvoorstel
Raad van Ministers
Europees parlement
(voorstellen
(volksvertegengoedkeuren)
woordiging; wetten goed
2. wetsvoorstel
of afkeuren)
Stemmen
1x in 4 jaar
Europees volk
Europese Hof
(rechters; controleert
wetgeving)
LAATSTE ONTWIKKELINGEN
 2007 naar 27 lidstaten
 5 kandidaat leden: o.a. Turkije
 Eurocrisis (eist structurele economische
hervormingen en dat gaat moeizaam)
KNELPUNTEN VAN DE SAMENWERKING
 Toetreden van nieuwe ‘zwakke’ lidstaten
 Verdeeldheid tussen welvarende en niet zulke
welvarende landen
 Democratisch tekort: weinig invloed van burgers
op de besluitvorming
 Bang om de identiteit van een land te verliezen
 Bang dat grote staten de dienst uitmaken
 Tegen supranationale instellingen
Mede hierdoor wordt in 2005 de Europese
grondwet afgewezen
Download