`Westbindung` onder Adenauer: 1949-1963

advertisement
Duitsland Instituut
Duitsland en Europa:
EEG
'Westbindung' onder Adenauer: 1949-1963
Nadat de Bondsrepubliek in 1954 haar soevereiniteit herwonnen had
moest het land laten zien dat zij het vertrouwen van de buurlanden
waard was. De stelregel van Adenauers buitenlandse beleid was
‘betrouwbaar en berekenbaar’. De samenwerking met West-Europese
staten als veiligheidsmaatregel tegen de Sovjet-Unie bleef voor
Adenauer topprioriteit. De ontspanning op het internationale toneel
was voor Adenauer geen reden om achterover te leunen. Hij bleef zich
onverminderd inzetten voor een politieke Europese unie.
Met het mislukken van de EDG was ook de poging om West-Europa op federale
wijze, als een soort ‘Verenigde Staten van Europa’, te verenigen gestrand.
Voorstanders van een Europese eenwording besloten om eerst de samenwerking
op economisch gebied in gang te zetten in de hoop dat een politieke unie later
zou volgen. De Europese regeringsleiders besloten tot een stapsgewijze invoering
van een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, kapitaal en
diensten. De Bondsrepubliek, één van de potentieel sterkere economieën in
Europa, had veel belang bij Europese vrijhandel. De regeringsleiders spraken ook
af om gezamenlijk te streven naar de ontwikkeling en vreedzame inzet van
kernenergie.
Met het Verdrag van Rome werd in maart 1957 de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) opgericht. Het verdrag werd ondertekend door de landen die
ook de EGKS hadden opgericht: Frankrijk, de Bondsrepubliek, Nederland, België,
Italië en Luxemburg. Het verdrag creëerde een gemeenschappelijke markt die
naar buiten toe als een tolunie werkte. De bestuursorganen van de EEG leken in
grote mate op die van de EGKS. De nieuwe gemeenschap werd eveneens bestuurd
door een commissie, ministerraad, parlement en gerechtshof. Met het verdrag van
Rome zag ook de Europese Gemeenschap voor Kernenergie (Euratom) het licht.
De EEG en Euratom gingen in 1992 met het Verdrag van Maastricht op in de
Europese Unie.
Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Duitsland Instituut
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/337/eeg
Download