Bericht aan de in- en uitvoerders van planten, plantaardige

advertisement
DG CONTROLEBELEID
DIRECTIE PLANTENBESCHERMING & VEILIGHEID VAN DE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
PCCB/S1/2005/003/91261
Datum : 31/03/2005
Bericht aan de in- en uitvoerders, verzenders en binnenbrengers van planten, plantaardige
producten en andere materialen
Betreft :
Nieuwe certificeringsprocedure – Uitvoer naar de Russische Federatie
Ondertekening van een memorandum tussen de EU en de Russische Federatie
Maatregelen : zie recentste bericht onder deze rubriek
Mevrouw, Mijnheer,
Deze donderdag 24/03/2005 werden de organisaties betrokken bij de uitvoer naar de Russische
Federatie voor een toelichting uitgenodigd bij het FAVV.
1. Algemene opmerking
De huidige certificeringsprocedure blijft voor alle andere derde landen dan de Russische Federatie
ongewijzigd.
2. Stand van zaken – Russische Federatie
Sinds vorige zomer neemt de Russische Federatie het certificeringssysteem van de EU-lidstaten
sterk onder vuur. Momenteel geldt een uitvoerverbod voor Duitsland, Denemarken en Estland en
een gedeeltelijk uitvoerverbod (snijbloemen en potplanten) voor België. Het uitvoerverbod voor
Nederland wordt in verschillende fasen opgeheven.
Tengevolge van deze problemen kreeg de Commissie het mandaat om met de Russische
Federatie te onderhandelen. Dit heeft geleid tot het ondertekenen van een Memorandum op 15
maart 2005 door de Commissie, het Voorzitterschap en de Russische Federatie.
Op 18 maart 2005 werd de Belgische ambassadeur ingelicht dat de Russische fytodienst over
Belgische fytosanitaire certificaten voor snijbloemen beschikt, die na 18 februari 2005 werden
afgeleverd. Het gaat om vervalsingen en het Agentschap dient klacht in tegen onbekenden voor
deze fraude.
1
3. Toelichting bij het memorandum
Het memorandum (zie doc. in EN, NL en F onder deze internetrubriek) is gesteund op de volgende
drie pijlers :
 Model van het fytosanitair certificaat
Het zal een beveiligd document zijn (watermerk) dat qua vorm en kleur gestandaardiseerd
is in de Gemeenschap en een vertaling in het Russisch bevat op de keerzijde.

Procedure voor de afgifte van certificaten
Operatoren mogen niet beschikken over blanco documenten. Er moet een duidelijke link
zijn tussen de inhoud van de zending en wat op het certificaat vermeld wordt.

Vervoer binnen de Gemeenschap vóór export
Deze tekst is gebaseerd op ISPM 12. In mei zal dit op het niveau van de Raad verder
besproken worden.
Het memorandum wordt van kracht op 1 april 2005, maar de oude certificaten kunnen nog gebruikt
worden tot 1 juli 2005.
4. Nieuw certificaat
Het nieuwe certificaat zal gedrukt worden door de Nationale Bank op beveiligd wit papier van 120
gram. De inktkleur van het fytosanitair certificaat is groen, de inktkleur van het fytosanitair
certificaat voor wederuitvoer is bruin. De vorm en de afmetingen zijn conform de modellen
opgenomen in Richtlijn 2000/29/EG.
De Engelse versie zal op de voorzijde geplaatst worden en de vertalingen in het Nederlands, Frans,
Russisch en Spaans op de keerzijde.
In eerste instantie zullen enkel de beveiligde fytosanitaire certificaten (groen) gedrukt worden. Deze
nieuwe certificaten worden enkel voor export naar de Russische Federatie gebruikt. De oude
fytosanitaire certificaten kunnen nog gebruikt worden totdat het beveiligd papier beschikbaar zal
zijn, in de loop van de maand april.
5. Maatregelen na 1 april 2005
Niet meer van toepassing.
De directeur,
Walter VAN ORMELINGEN
M:\CONBEL\agence\Politique contr-ContrBeleid\Dir Produc-vegetale-Dir Plant-Produc\Communicatie Sectoren\2005-003\PB vergadering 24.03.05- NL.doc
2
Download